Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Rozšíření pravomoci NKÚ (REST 9)

1. Odůvodnění potřebnosti tohoto opatření

Díky tomuto opatření se třetina rozpočtu dostane pod nezávislou kontrolu. Stamiliardy státních peněz v obcích a státních firmách budou podléhat Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Bude tak možné vyšetřit a do budoucna předejít kauzám typu Opencard, posvítit si na hospodaření Českých drah, Českých aerolinií nebo pražského Dopravního podniku.

Je nezbytné, aby v novele Ústavy a zákona o NKÚ se rozšířily kontrolní pravomoci NKÚ na:

 • hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s příjmy a výdaji jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony,
 • hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má Česká republika nebo územní samosprávný celek alespoň 50% majetkovou účast,
 • hospodaření s majetkem dalších právnických osob veřejnoprávní povahy jako jsou zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, Regionální rady regionů soudržnosti, Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, veřejné vysoké školy a Česká národní banka.

2. Aktuální stav při prosazování tohoto opatření

Vládní návrh obsahující novelu Ústavy i zákona o NKÚ splňoval základní nezbytné parametry tohoto opatření. Vláda předložila toto opatření již několikrát, novely byly schválené Poslaneckou sněmovnou, nicméně zpravidla narazily v Senátu. Naposledy Senát toto opatření odmítl na konci května 2016.[1] Tehdy senátoři namítali údajnou duplicitu kontrol, ačkoliv se spíše jednalo o zástupný a nepravdivý argument, který sloužil k vynucení si ústupků ze strany ministerstev. Obě novely byly opět předloženy ke schválení.

3. Celkové hodnocení

Prosazení tohoto opatření je zvlášť komplikované z toho důvodu, že pro ústavní novelu nemůže Poslanecká sněmovna přehlasovat Senát a navíc tedy pro prosazení tohoto opatření je nezbytná aspoň 3/5 přítomných poslanců a senátorů. Prozatím nelze upřít snahu ze strany Vlády a naopak tvrdohlavě odmítavý přístup ze strany senátorů, kteří mnohdy zasedají v místních samosprávách a logicky se obávají kontrol ze strany NKÚ. Přesto je třeba pokračovat v prosazování tohoto opatření, neboť se jedná o těžko uvěřitelných bilion korun Kč, na kterou by nově tato kontrola dopadla.

[1] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1797692-senat-odmitl-rozsireni-pravomoci-nku-vadily-mu-duplicitni-kontroly

 

 1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní
 2. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
 3. Registr smluv
 4. Zrušení anonymních akcií
 5. Zprůhlednění příjemců veřejných peněz
 6. Odborné nominace do dozorčích rad
 7. Odpolitizování státní správy
 8. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání
 9. Nezávislé vyšetřování korupce
 10. Průhledný legislativní proces
 11. Rozšíření pravomoci NKÚ
 12. Účinná kontrola při nakládání s veřejnými penězi