Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

1. Odůvodnění potřebnosti tohoto opatření

Konkrétní příklady současných oznamovatelů protiprávního jednání nevytváří motivační prostředí pro osoby, které zvažují ohlásit protiprávní čin. Přitom ohlašování více či méně závažných nekalostí šetří ve značné míře veřejné prostředky, kultivuje prostředí a umocňuje principy právního státu. Oznamovatelé se často z důvodu chybějící skutečné ochrany dostávají do velmi komplikovaných životních situací, současné ochranné instituty často selhávají a přitom motivem jejich odvážného počínání je často veřejný zájem.

Ochrana oznamovatelů musí být poskytovaná nejenom ex post, ale rovněž ex ante. Je nevhodné směřovat oznamovatele k soudním procesům, které navíc nezřídka trvají i několik let. Ochrana se musí týkat nejenom veřejného sektoru, ale i soukromého sektoru. Koneckonců NFPK ocenil několik oznamovatelů právě ze soukromého sektoru. Musí být rovněž zpracovány kanály pro oznamování protiprávního jednání, oznamovateli musí být poskytnuta bezplatná právní pomoc a všechny požadavky podpory a ochrany oznamovatelů protiprávního jednání (včetně například finanční kompenzace) by měly být obsažené v samostatném komplexním zákoně.

2. Aktuální stav při prosazování tohoto opatření

Celkově byly předložené 2 návrhy týkající se ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Současná vládní koalice politických stran a hnutí ČSSD, ANO a KDU-ČSL se k přijetí opatření pro ochranu oznamovatelů zavázala v koaliční smlouvě a dokonce tuto oblast stanovila jako jednu ze čtyř priorit boje s korupcí.[1] Tyto dva návrhy lze rozdělit na vládní a poslanecký návrh. Zatímco poslanecký návrh má na vládní úrovni podporu „pouze“ Ministerstva financí a Ministerstva obrany, vládní návrh bude do konce října 2016 předložen v paragrafovém znění. Jedná se o velice minimalistickou verzi, která zavádí například sdílené důkazní břemeno a původně navrhovalo, aby oznamovatel mohl v rámci soudních řízení požadovat dvojnásobek ušlé mzdy, nicméně od této varianty řešení nakonec bylo opuštěno.

3. Celkové hodnocení

Očekávání ve vztahu k připravovanému řešení skutečné ochrany oznamovatelů byly vysoké, nicméně bohužel prozatím nebyly ani částečně naplněny. Současnému vládnímu řešení lze namítat zejména:

 • chybějící komplexní řešení ochrany a podpory oznamovatelů,
 • chybějící komplexní právní úprava,
 • chybějící prevence proti odvetným opatřením, chybějící ochrana ex-ante,
 • navrhované řešení neobsahuje standardy pro proces podání oznámení a následnou zpětnou vazbu oznamovateli,
 • navrhované řešení nezavádí kanály pro oznámení a procesy jejich vyřízení,
 • chybějící nastavení měření vymahatelnosti a zpětné vazby,
 • je nezbytné, aby ochrana se vztahovala nejenom na oznamovatele, ale rovněž na osoby blízké.

[1] Akční plán boje s korupcí pro rok 2015

www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf

 

 1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní
 2. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
 3. Registr smluv
 4. Zrušení anonymních akcií
 5. Zprůhlednění příjemců veřejných peněz
 6. Odborné nominace do dozorčích rad
 7. Odpolitizování státní správy
 8. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání
 9. Nezávislé vyšetřování korupce
 10. Průhledný legislativní proces
 11. Rozšíření pravomoci NKÚ
 12. Účinná kontrola při nakládání s veřejnými penězi