Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Průhledný legislativní proces (REST 8)

1. Odůvodnění potřebnosti tohoto opatření

Pravidla schvalování zákonů umožňují jednotlivým poslancům, aby nenápadně a na poslední chvíli propašovávali do připravovaných zákonů odstavce, které s dotyčným zákonem vůbec nesouvisí. Zbylí poslanci pak často ani netuší, pro co hlasovali. Tyto přilepené paragrafy velmi často přinášejí výhody nějaké konkrétní zájmové skupině. V zákoně o surových diamantech se tak objevil přílepek, který měnil zákon o veřejných zakázkách, a přílepkem k zákonu spotřební dani získal ČEZ úlevu téměř 30 miliard korun, které by jinak musel zaplatit za emisní povolenky. Sérií několika opatření, které se v jiných zemích osvědčily, je možné praxi přílepků odstranit.

Je nezbytné, aby výbory Poslanecké sněmovny zveřejňovaly zápisy z jednání, ze kterých by bylo zřejmé, kdo je předkladatelem každého pozměňovacího návrhu a průběh diskuze o návrhu včetně jmenného hlasování. Je důležité otevření elektronické knihovny připravované legislativy (EKLEPU) veřejnosti a prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením alespoň na dva týdny tak, aby třetí čtení návrhu zákona proběhlo na jiné schůzi než druhé čtení, ve kterém jsou pozměňovací návrhy vznášeny.[1]

2. Aktuální stav při prosazování tohoto opatření

Dne 23. 10. 2014 Senát schválil novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, která pomůže ke zprůhlednění schvalování zákonů. Novela jednak pomůže odhalit pokoutné legislativní přílepky a posoudit jejich dopady, a to prodloužením lhůty pro seznámení se s návrhy, jednak ruší anonymní hlasování na výborech. Jde o pozměněnou verzi návrhu, který byl z iniciativy Rekonstrukce státu předložen skupinou poslanců ANO, TOP 09 a KDU-ČSL hned na prvním zasedání Sněmovny. Novela splňuje parametry definované v Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu, ke kterému se připojilo 158 poslanců. Předchozí pokusy o zprůhlednění legislativního procesu přitom od roku 2009 selhaly ve Sněmovně celkem čtyřikrát.[2]

3. Celkové hodnocení

Přijetí tohoto opatření lze hodnotit velice pozitivně. Mezi největší priority této novely patří:[3]

 • informace, kdo navrhl pozměňovací návrhy i jak o nich jednotliví poslanci hlasovali, budou snadno dohledatelné. Poslanci už se nebudou moci schovávat za kolektivní rozhodnutí výboru.
 • Poslanci, média i veřejnost budou mít více času zjistit, co je obsahem pozměňovacích návrhů. Prosazování překvapivých „přílepků” tak bude výrazně složitější.
 • Ke všem pozměňovacím návrhům bude muset vydat odborné stanovisko garanční výbor k příslušnému zákonu.

[1] http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pruhledny-legislativni-proces

[2] http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9304-senat-schvalil-dalsi-zakon-rekonstrukce-statu-pruhlednejsi-pripravu-zakonu

[3] http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9304-senat-schvalil-dalsi-zakon-rekonstrukce-statu-pruhlednejsi-pripravu-zakonu

 

 1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní
 2. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
 3. Registr smluv
 4. Zrušení anonymních akcií
 5. Zprůhlednění příjemců veřejných peněz
 6. Odborné nominace do dozorčích rad
 7. Odpolitizování státní správy
 8. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání
 9. Nezávislé vyšetřování korupce
 10. Průhledný legislativní proces
 11. Rozšíření pravomoci NKÚ
 12. Účinná kontrola při nakládání s veřejnými penězi