Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Odborné nominace do dozorčích rad (REST 5)

1. Odůvodnění potřebnosti tohoto opatření

V dozorčích radách mají sedět lidé dostatečně kompetentní k tomu kontrolovat manažery firmy. Například bývalí úspěšní manažeři, odborníci na účetnictví a zadávání zakázek nebo na technologie týkající se dané firmy. Politici bez patřičných zkušeností nemohou vedení firmy dobře kontrolovat a v řadě zemí smějí proto obsadit jen část postů v radě, někde dokonce vůbec žádné. Je proto potřeba zavést pravidla pro obsazování dozorčích rad státních firem vhodnými odborníky. Dozorčí rada by měla být tvořena z 1/3 zástupci politických stran, z 1/3 zástupci zaměstnanců a z 1/3 nezávislými experty. Předseda dozorčí rady by měl být vybírán z řad expertů. U odborných nominací by příslušné ministerstvo mělo určit specificky pro každou firmu, jaká odbornost a jaká kvalita praxe je předpokladem pro výkon funkce. Odborní i političtí nominanti musí být bezúhonní a nesmí být ve střetu zájmů. Uchazeči musí být vybrání v rámci průhledného výběrového procesu. Kandidáty ministrovi by navrhla nominační komise, návrh komise a rozhodnutí ministra budou zveřejněny i s odůvodněním, jak daný kandidát naplňuje stanovené požadavky.[1]

NFPK při spolupráci s CNI analyzoval 195 nominací do dozorčích rad státních firem, které provedla Sobotkova vláda v letech 2014–2016. Více než čtvrtinu nominací obsadili zástupci politických stran. Vládnímu výboru se především nepodařilo vyřešit případy nominací osob s problematickou minulostí.[2]

2. Aktuální stav při prosazování tohoto opatření

Ministerstvo financí zpracovalo věcný záměr zákona o výběru osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. Následně meziresortní připomínkové řízení probíhalo v dubnu 2015.[3] Tehdy se všechny připomínky nepodařilo vypořádat a Legislativní rada vlády jednání tohoto návrhu přerušila v listopadu 2015. Proti tomuto opatření se silně postavila například Hospodářská komora a nakonec 26. 5. 2016 Legislativní rada vlády nedoporučila přijmout návrh tohoto opatření – konkrétně tedy návrh zákona o výběru osob do funkcí ve státních firmách a jejích orgánech.[4] Tento návrh byl navíc zpracován v mnoha variantách, což rozhodně nepomohlo při orientaci v tomto návrhu.

3. Celkové hodnocení

Teoreticky by nové znění tohoto návrhu zákona mělo být přestaveno v prosinci 2016, ovšem prakticky je přístup ke zpracování tohoto opatření poměrně laxní a je poměrně pravděpodobné, že se tento zákon nepodaří prosadit do konce volebního období.

[1] http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/odborne-nominace-do-dozorcich-rad

[2] http://www.nasipolitici.cz/cs/analyzy/kauzy/detail/292-cni-marne-sliby-nominace-do-dozorcich-rad-jsou-stale-problem

[3] https://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf

[4] https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/legislativni-rada-vlady-nedoporucila-prijmout-navrh-zakona-o-vyberu-osob-do-funkci-ve-statnich-firmach-a-jejich-organech-144578/

 

 1. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní
 2. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
 3. Registr smluv
 4. Zrušení anonymních akcií
 5. Zprůhlednění příjemců veřejných peněz
 6. Odborné nominace do dozorčích rad
 7. Odpolitizování státní správy
 8. Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání
 9. Nezávislé vyšetřování korupce
 10. Průhledný legislativní proces
 11. Rozšíření pravomoci NKÚ
 12. Účinná kontrola při nakládání s veřejnými penězi