Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Aktuální přehled o protikorupčních legislativních změnách

(ke dni 13. listopadu 2013)

Korupce je nejvíce skloňovaným slovem v hovorové češtině, nicméně k jejímu omezování dochází velmi pozvolna. O to větší je úloha nevládních organizací, které vytváří nezbytný tlak na konkrétní kroky nejenom ze strany politické reprezentace, ale i ze strany veřejnosti. Základní předpoklady umožňující omezení korupce jsou:

 1. prosazení protikorupčních legislativních změn
 2. zvýšení vymahatelnosti práva
 3. prošetření a odsouzení korupčníků v kauzách významného ekonomického dosahu
 4. správné vnímání pozitivních hodnot u široké veřejnosti

Tento stručný přehled se zabývá legislativními protikorupčními změnami a každé opatření je rozděleno do 4 části:

 1. popis problému
 2. navrhované řešení
 3. dosavadní snahy o řešení dané problematiky
 4. protiargumenty

Tento dokument je vytvořen na základě zkušeností během práce na protikorupčních opatřeních v rámci Nadačního fondu proti korupci (a ze stránek www.nfpk.cz) či v rámci spolupráce na projektu Rekonstrukce státu (a ze stránek www.rekonstrukcestatu.cz).

 1. Anonymita příjemců veřejných prostředků (vítězů veřejných zakázek, příjemců dotací, nájmů atd.)

 2. Svěřenské fondy

 3. Zákon o finanční kontrole

 4. Registr smluv

 5. Rozšíření pravomoci NKÚ

 6. Zákon na ochranu whistleblowerů (oznamovatelů korupce)

 7. Odpolitizování státní správy (zákon o státní službě)

 8. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

 9. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

 10. Odborné nominace do dozorčích rad

 11. Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování

Autor: Janusz Konieczny