Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Svěřenské fondy

A) Popis problému

Obrovským průšvihem bude od 1.1.2014 možnost založení tzv. svěřenského fondu. Toto umožňuje nový občanský zákoník, který by teoreticky měl vstoupit v účinnost 1.1.2014, nicméně obsahuje celou řadu chyb a není zřejmý ani výklad tohoto nového občanského zákoníku. Svěřenský fond bude zcela nová právní forma, která zaručí plnou anonymitu, a orgány činné v trestním řízení budou vůči této nové právní formě zcela bezmocné. Svěřenský fond jako právní forma se vyskytuje pouze v anglosaských zemích, kde ovšem je velmi přísně regulován. Česká republika bude v tomto naprostou raritou. Trochu podrobněji zde: http://www.nfpk.cz/glosy/janusz-konieczny/1001463

B) Navrhované řešení

Odložení účinnosti občanského zákoníku a v konečném efektu zrušení možnosti založení svěřenského fondu.

C) Dosavadní snahy o řešení této problematiky

Takto zásadní průšvihy se často řeší ex-post a jenom zmírňuje následky. Na hrozbu zakládání svěřenských fondů upozornila například profesorka Vladimíra Glatzová, která je expertkou na problematiku vlastnických struktur viz http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vladimira-glatzova.php?itemid=16161 .

D) Protiargumenty

Protiargumenty nejsou žádné a dotyčné klientelistické subjekty doufají, že nikdo nezpozoruje, že na poslední chvíli se do občanského zákoníku přilepila pasáž týkající se možnosti založení svěřenského fondu.

Ostatní legislativní úpravy

 1. Anonymita příjemců veřejných prostředků (vítězů veřejných zakázek, příjemců dotací, nájmů atd.)

 2. Svěřenské fondy

 3. Zákon o finanční kontrole

 4. Registr smluv

 5. Rozšíření pravomoci NKÚ

 6. Zákon na ochranu whistleblowerů (oznamovatelů korupce)

 7. Odpolitizování státní správy (zákon o státní službě)

 8. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

 9. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

 10. Odborné nominace do dozorčích rad

 11. Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování