Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Rozšíření pravomoci NKÚ

A) Popis problému

Díky rozšíření pravomoci NKÚ rovněž na státní či městské podniky se třetina rozpočtu dostane pod nezávislou kontrolu. Stamiliardy státních peněz v obcích a státních firmách budou podléhat Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Bude tak možné vyšetřit a do budoucna předejít kauzám typu Opencard, posvítit si na hospodaření Českých drah, Českých aerolinií nebo pražského dopravního podniku.

B) Navrhované řešení

Zavedení registru smluv, která již úspěšně platí na Slovensku viz http://crz.gov.sk/ Ještě jednou opakuji: každá smlouva začne platit až tehdy, když je zveřejněna na internetu v takzvaném registru smluv.

C) Dosavadní snahy o řešení této problematiky

Projednávání registru smluv bylo několikrát odkládáno ze zcela zástupných důvodů (zpracovávání nových analýz) a zatímco na Slovensku byl registr smluv projednán a schválen během 2 měsíců, tak v ČR nebyla koalice schopna registr smluv schválit během roku a půl, až nakonec spadnul pod stůl z důvodu konání předčasných voleb.

D) Protiargumenty

Zavedení registru smluv v podstatě nemá protiargumenty. Opět jedině administrace, nicméně i zde je možné tento argument rozcupat. Samozřejmě, že zveřejňování smluv se netýká takových smluv, které stejně není možné si vyžádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (týkají se například armády, tajných složek atd.).

Ostatní legislativní úpravy

 1. Anonymita příjemců veřejných prostředků (vítězů veřejných zakázek, příjemců dotací, nájmů atd.)

 2. Svěřenské fondy

 3. Zákon o finanční kontrole

 4. Registr smluv

 5. Rozšíření pravomoci NKÚ

 6. Zákon na ochranu whistleblowerů (oznamovatelů korupce)

 7. Odpolitizování státní správy (zákon o státní službě)

 8. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

 9. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

 10. Odborné nominace do dozorčích rad

 11. Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování