Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Zákon o finanční kontrole

A) Popis problému

ČR nutně musí zajistit kontrolu nad utrácením peněz daňových poplatníků. Aktuální podoba zákona o finanční kontrole je zcela nedostatečná - ignoruje doporučení Světové banky a mezinárodní dobrou praxi, neposiluje manažerskou odpovědnost za hospodaření s veřejnými prostředky, prohlubuje zapojení územních finančních orgánů do procesů vnitřního řídícího a kontrolního systému a nezajistí nezávislost interního auditu, která je dlouhodobě kritizována odbornou veřejností i Evropskou komisí. „Současná podoba zákona, která byla přijata jako podmínka vstupu České republiky do Evropské unie, neodpovídá moderním trendům v nastavení procesů finančního managementu, interního auditu a centrální harmonizace veřejných institucí. Česká republika potřebuje nezbytně nový kvalitní zákon, který by podrobněji vymezil a upravoval vymahatelnost manažerské odpovědnosti, funkčně nezávislý interní audit, účinnou aplikaci zásad řádného finančního řízení a efektivní systém harmonizace vnitřního řídícího a kontrolního systému všech subjektů veřejné správy“. – dovolil jsem si zde citovat kolegu Lukáše Wagenknechta

B) Navrhované řešení

K dispozici je zcela nový zákon o finanční kontrole, který připravilo patnáct odborníků, jež vedl zkušený specialista na tuto problematiku – doktor Josef Včelák, tvůrce původního zákona o finanční kontrole. Je k dispozici i pozitivní stanovisko ředitelství pro rozpočet Evropské komise.

C) Dosavadní snahy o řešení této problematiky

Doposud probíhaly jenom minimalistické novelizace v reakci na kritiku ze strany Evropské komise.

D) Protiargumenty

Poslanci vždycky argumentovali tím, že schválení nového zákona o finanční kontrole je náročné a není pro to zkrátka prostor :-)).

Ostatní legislativní úpravy

 1. Anonymita příjemců veřejných prostředků (vítězů veřejných zakázek, příjemců dotací, nájmů atd.)

 2. Svěřenské fondy

 3. Zákon o finanční kontrole

 4. Registr smluv

 5. Rozšíření pravomoci NKÚ

 6. Zákon na ochranu whistleblowerů (oznamovatelů korupce)

 7. Odpolitizování státní správy (zákon o státní službě)

 8. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

 9. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

 10. Odborné nominace do dozorčích rad

 11. Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování