Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Registr smluv

A) Popis problému

Není žádný důvod, aby všechny smlouvy státu a veřejných institucí nebyly jednoduše dostupné všem – je to nejlepší obrana proti předraženým zakázkám, zbytečným nákupům nebo nevýhodným prodejům majetku. Tyto smlouvy si občané sice už dnes mohou vyžádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, úřady je ale často neposkytují s odvoláním na obchodní tajemství či jiné záminky. Nejjednodušší a nejúčinnější opatření zavedli třeba na Slovensku: každá smlouva začne platit až tehdy, když je zveřejněna na internetu v takzvaném registru smluv.

B) Navrhované řešení

Zavedení registru smluv, která již úspěšně platí na Slovensku viz http://crz.gov.sk/ Ještě jednou opakuji: každá smlouva začne platit až tehdy, když je zveřejněna na internetu v takzvaném registru smluv.

C) Dosavadní snahy o řešení této problematiky

Projednávání registru smluv bylo několikrát odkládáno ze zcela zástupných důvodů (zpracovávání nových analýz) a zatímco na Slovensku byl registr smluv projednán a schválen během 2 měsíců, tak v ČR nebyla koalice schopna registr smluv schválit během roku a půl, až nakonec spadnul pod stůl z důvodu konání předčasných voleb.

D) Protiargumenty

Zavedení registru smluv v podstatě nemá protiargumenty. Opět jedině administrace, nicméně i zde je možné tento argument rozcupat. Samozřejmě, že zveřejňování smluv se netýká takových smluv, které stejně není možné si vyžádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (týkají se například armády, tajných složek atd.).

Ostatní legislativní úpravy

 1. Anonymita příjemců veřejných prostředků (vítězů veřejných zakázek, příjemců dotací, nájmů atd.)

 2. Svěřenské fondy

 3. Zákon o finanční kontrole

 4. Registr smluv

 5. Rozšíření pravomoci NKÚ

 6. Zákon na ochranu whistleblowerů (oznamovatelů korupce)

 7. Odpolitizování státní správy (zákon o státní službě)

 8. Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

 9. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

 10. Odborné nominace do dozorčích rad

 11. Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování