S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
26. ledna 2020 | Granty

Žádost o příspěvek

Nadační příspěvky

Vyplněné formuláře s žádostí o nadační příspěvky (granty) s cílem odhalení korupce ve veřejné správě (včetně rozpočtu projektu) je možné zaslat na e-mailovou adresu info@nfpk.cz nebo doručit osobně či prostřednictvím pošty do NFPK, Revoluční 8, 110 00 Praha 1. Zprávy i obálky prosím označte heslem GRANT.

Žádosti o nadační příspěvek mohou být od roku 2013 podávány pouze oficiálních formulářích NFPK. Na žádosti, které nebudou podány prostřednictvím oficiálních formulářů, nebudeme reagovat.

Žádost o nadační příspěvek

Informace o zpracování osobních údajů

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků NFPK

Jednací řád Grantového výboru NFPK

Vzorová smlouva

Závěrečná zpráva projektu

 

Nadační fond proti korupci za dobu své existence podpořil doposud projekty ve výši přesahující

9 000 000 Kč

Rychlé granty se zaměřením na korupci

Nadační fond ve spolupráci s Nadací VIA vypisuje grantovou soutěž na protikorupční projekty, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Chceme jimi povzbudit místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva. Žádosti se podávají Nadaci VIA. Podrobnější informace a formuláře k rychlým grantům naleznete zde.