14. října 2020
|

Kauza SZIF III. - Netransparentní zakázky

Státní zemědělský intervenční fondu (SZIF), u nějž došlo letos k významné změně - fond získal nezávislost na Ministerstvu zemědělství a dle svého výkladu se na něj už nebude vztahovat zákon o střetu zájmu – měl od počátku řadu problematických zakázek, které ukazovaly na to, že jeho chod se snaží ovlivňovat různé ekonomické skupiny. U jedné z nich však vidíme již od začátku jeho existence snahu ovlivňovat chod už u jeho předchůdce Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Podle závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu z roku 2001, který shrnoval výsledky kontroly zaměřené na roky 1998 až 2000, vytvářel nerovné podmínky pro uchazeče o zakázky. "V případě vývozu potravinářské pšenice upřednostňoval AGF Trading," uvedl tehdy NKÚ. AGF Trading patřil do skupiny Agrofert Andreje Babiše. 

Netransparetní od samého začátku

SZIF měl od svého založení řadu kauz naznačujících možnou afinitu jeho pracovníků k firmám napojeným na politické a ekonomické elity. Těm byly zadávány předražené marketingové zakázky s neefektivním či nedoložitelným plněním. Upozorňovala na ně nejen média, ale také Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Ten v roce 2014 vydal zprávu, ve které poukazoval na řadu chyb: udělování dotací projektům s nulovým počtem hodnotících bodů, přehlížení chyb v žádostech ze strany SZIFu, porušování rozpočtové kázně či nedostatky ve vypisování velkých veřejných zakázek, které dostávali bez soutěže přímo oslovení zájemci. SZIF podle NKÚ také vyplatil peníze za práce, které neproběhly nebo vůbec nebyly předmětem veřejné zakázky.

Problematické zadávání veřejných zakázek

Kromě rozdělování dotací jsou problémem SZIFu veřejné zakázky a podezření, která se k nim váží. Ve fondu se objevovala praxe, kdy mají být dle zadavatele uchazeči o veřejné zakázky hodnoceni zejména na základě kvality a pouze menšinově na základě ceny. Rozhodujícím kritériem pro výběr je pak ale dle zprávy zadavatele cena. Aktuálním příkladem je veřejná zakázka pro společnost Media age, která od SZIFu získává zakázky na propagaci biopotravin v hodnotě desítek milionů korun".

Media age vyhrála už v roce 2018 tendr na podporu biopotravin, kterého se tehdy neúspěšně účastnily i společnosti McCann-Erickson Prague a 1 Year & More Production. Tyto společnosti do té doby připravovaly hlavní část kampaně. Společnost Media age získala v lednu 2020i další reklamní zakázku nazvanou “Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství” v hodnotě 60 milionů korun. Z bližšího zkoumání a registru smluv však vyplývá, že subdodavatelem společnosti Media age, skrz kterého Media age v roce 2020 splnila kvalifikaci pro danou zakázku, je výše zmíněná společnost 1 Year & More Production, která v předchozí soutěži vystupovala jako konkurent společnosti Media age a která od SZIFu získává zakázky i samostatně. Z dokumentu k zakázce na podporu biopotravin také vyplývá, že hlavním kritériem dané soutěže byla kvalita (70 procent) a minoritním kritériem byla cena (30 procent). Media age přitom danou zakázku dle zprávy hodnotitele získala na základě nejvýhodnější ceny. 

Propagace kaprů jako symbol netransparentnosti

Většinovým vlastníkem společnosti 1 Year & More Production je Ivana Petříková, která je z minulosti známá jako spolupracovnice obchodnice s reklamou Lucie Češpivové z agentury Dorland, v jejímž domě na pražském Žižkově 1 Year & More Production sídlí. Lucie Češpivová se v minulosti pohybovala v těsné blízkosti vysoké politiky. Nejhlasitěji se její jméno skloňovalo v souvislosti s Markem Dalíkem, poradcem bývalého premiéra za ODS Mirka Topolánka v době jeho největšího vlivu. Agentura Dorland vešla poprvé ve veřejnou známost díky odposlechům Františka Mrázka, kde byl její tehdejší majitel a otec Češpivové zmíněn jako spřízněná osoba. Později se Dorland proslavila díky reklamní kampani pro SZIF nazvané “Ryba domácí” v hodnotě cca 150 milionů korun, kterou následně jako předraženou a neefektivní kritizoval NKÚ. Hodí se připomenout, že i u této zakázky bylo hodnotící kritérium nastaveno na 70 procent ve prospěch kvality a 30 procent ve prospěch ceny - přičemž ani v tomto případě nebylo jasné, za jakých podmínek byl Dorland vybrán. Zakázka na propagaci českých kaprů se stala symbolem toho, jak neprůhledně, nehospodárně a podezřele fungoval státní outsourcing marketingových zakázek.

Nad danou zakázkou se navíc neslo i podezření z klientelismu: Dalíkova známá Lucie Češpivová v minulosti vytvářela kromě jiného reklamní kampaně pro ODS. S výše zmíněnou Ivanou Petříkovou se Češpivová objevila i v kauze s nadmíru výhodnou koupí chalupy od Lesů ČR. V době, kdy Češpivová pro Lesy ČR pracovala, od nich totiž její právě Petříková koupila velmi levně chalupu. Tu vzápětí s drobným ziskem přeprodala Češpivové. Média v té době spekulovala, že za koupí stála od začátku skrytě přímo Češpivová, která se k informacím o prodeji mohla dostat díky zákulisním informacím a své práci pro Lesy ČR. Agentura Dorland Lucie Češpivové už dnes sice dle veřejně dostupných údajů zakázky od SZIF nezískává, nicméně další s Češpivovou propojené společnosti ano.

Napojení 1 Year & More Production na další firmy

Společnost 1 Year & More Production společně s Alešem Konopáskem z Mostu vlastní další reklamní firmu nazvanou Dedeman. Ta získává zakázky nejen od SZIFu, ale také od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Konkrétně mela podle registru smluv zajišťovat pro VZP edukační roadshow zaměřenou na problematiku drogové závislosti a HIV s využitím zásad první pomoci. Aleš Konopásek je přitom zajímavou a veřejně známou osobou: jedná se o bývalého agenta 1. správy STB s krycím jménem Kaprál, který měl před rokem 1989 na starosti emigranty. PO revoluci pak roky pracoval pro ústecké hejtmany z ODS a ČSSD. A to i přes skutečnost, že zřejmě nemohl mít čisté lustrační osvědčení. Tvrdil sice, že osvědčení má, nicméně ho odmítl ukázat. Konopásek byl v roce 2013 odvolán za šikanu svých podřízených. Od roku 2015 ho najdeme v orgánech zmíněné společnosti Dedeman, do které tečou ze SZIFu miliony korun na marketingové akce.

Zajímavý je i předchozí majitel reklamní společnosti Dedeman.Jednalo se totiž o neprůhlednou zahraniční společnost Vitasoft Growth Limited. Jejím ředitelem byl lichtenštejnský občan Markus Hasler, který zpětně jeví znaky bílého koně pracujícího pro někoho v České republice. Hasler v roce 2009 pronajal italskou vilu z tzv. Toskánské aféry známému Lucie Češpivové Markovi Dalíkovi. SZIF neměl problém zadávat společnosti Dedeman veřejné zakázky, a to i přes to, že nad reálným vlastnictvím společnosti Dedeman musely panovat pochybnosti. Haslerova londýnská firma Wicktrend limited v roce 2014 prodala společnost Granville, která rovněž spolupracovala se SZIFem. Koupila jí poradenská společnost Foodservis, na kterou je napojen současný ministr zemědělství Miroslav Toman. V době, kdy byl Toman prezidentem Agrární komory ČR, získávali od Foodservisu zakázky Lucie Češpivová a její Dorland.

U společností Dorland, Dedeman, 1 Year & More Production a Granville je na místě obezřetnost. Zdá se, že v minulosti získávaly a stále získávají zakázky SZIFu na základě ale osobních vazeb, nikoli spravedlivé transparentní soutěže. Tuto situaci nikdo neřeší a miliony dál putují do soukromých rukou.

 

V textech vycházejících z rozsáhlé analýzy NFPK se zabýváme:

Díl I.    Dozorčí rada 

Díl II.   Auditoři a právníci 

Díl III.  Netransparentní zakázky

Díl IV.   PGRLF 

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.