14. října 2020
|

SZIF IV. – milionové zakázky pro předsedu představenstva sesterského fondu

SZIF není jediným fondem, který vyplácí dotace zemědělcům a který kromě jiných soukromých subjektů pomáhá i holdingu Agrofert. Sesterským fondem SZIF, který byl v minulosti rovněž zřízen ministerstvem zemědělství, je i veřejnosti méně známý Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). V rámci cyklu Minuty s registrem jsme společně s Michalem Bláhou z Hlídače státu před dvěma lety zjistili, že podniky spadající pod Agrofert získávaly i z tohoto fondu miliony, které měly být určeny jen pro malé a střední podniky a na které by Agrofert vůbec neměl dosáhnout.

Předchozí ředitel PGRLF Zdeněk Nekula nejprve popíral, že by v dané věci byl nějaký problém, nicméně posléze přiznal, že v jeho fondu docházelo k porušování zákona. V médiích se následně objevila informace, že PGRLF nebude zpětně neoprávněné peníze od Agrofertu vymáhat a že místo toho dojde ke změně zákona, podle kterého na tyto dotace dosáhnou i velké podniky. O několik měsíců později pak došlo ke změně a novým předsedou dozorčí rady PGRLF se namísto Nekuly stal Vladimír Eck – člověk, který od roku 2004 pracoval v SZIF jako náměstek ředitele a v minulosti byl i jeho ředitelem.

Nově se z veřejných zdrojů povedlo zjistit zarážející informaci, která ukazuje, že Vladimír Eck má stále na SZIF, který kdysi zřídil, vazby. Eck totiž v roce 2012 založil a až do roku 2019 vlastnil firmu ARVE CS s.r.o., která poslední roky získává od SZIF zakázky. O této společnosti je obtížné cokoliv zjistit: chybí ji jakékoliv reference, pro žádný jiný státní úřad nepracuje a její webové stránky, které byly zřízeny v roce 2015, jsou prázdné.

Lze ovšem dohledat, že jenom od roku 2016, kdy začal fungovat registr smluv, získala ARVE CS od SZIF  7 milionů korun. Zajímavý je také obor, kterému se firma člověka, který vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, věnuje: služby ARVE CS pro SZIF mají spočívat v IT konzultacích a business architektuře.  Vzájemné vztahy mezi SZIF a Eckovou firmou jsou navíc založeny na smlouvách o poskytování služeb, ve kterých není žádná zmínka o tom, že by k nim v minulosti proběhlo nějaké výběrové řízení.

V orgánech ARVE CS je pak kromě Ecka možné najít už jen Andreu Eckovou a dalšího stejnojmenného Vladimíra Ecka. Na toho bylo také vlastnictví firmy v roce 2019 v obchodním rejstříku přepsáno. Bez zajímavosti není ani to, že mu v té době bylo pouhých 19 let.

Tyto zjištěné skutečnosti tedy mohou vzbuzovat pochybnosti jednak o konkrétním plnění smluvních vztahů mezi ARVE CS a SZIF, tak i o možném střetu zájmů předsedy dozorčí rady PGRLF Vladimíra Ecka.

 

V textech vycházejících z rozsáhlé analýzy NFPK se zabýváme:

Díl I.    Dozorčí rada 

Díl II.   Auditoři a právníci 

Díl III.  Netransparentní zakázky

Díl IV.   PGRLF 

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.