S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
26. ledna 2020 | Cena za odvahu

Za krásnou Olomouc z.s.

Cena za odvahu NFPK 2019   30 528 Kč

Spolek kritizuje to špatné a chválí to dobré, co tvoří vlastní životní/obytné prostředí. V posledních letech se členové spolku zaměřili na pořádání přednášek, promítání filmů, organizaci vycházek, výstav a pravidelné udílení Ceny za kvalitní počin v oblasti architektury a urbanismu v Olomouci a na Olomoucku. Mnohé z pořádaných akcí tematicky souvisejí s aktuálními a ožehavými problémy města. Vytvářejí prostor pro otevřenou diskusi, podloženou názory odborníků tak, aby argumentace byla věcná, zbavená zjednodušujících zkratek či invektiv.

Z výše uvedeného vyplynula logicky zvýšená pozornost věnovaná developerskému projektu společnosti SMC Developement, tzv. Šantovka Tower. Plán postavit výškový obytný dům v legislativně chráněném „ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc“ (dům vysoký stejně jako olomoucká radnice, tedy 75-78 metrů) znamenal pro investora jistě velké riziko. Riziko, které mohl překonat jen s podporou zákulisních praktik vymykajících se zákonnému procesnímu postupu. Spolek Za krásnou Olomouc kauzu sledoval takřka od počátku, na téma problematičnosti výškových objektů v blízkosti historického jádra uspořádal řadu přednášek, debat, happeningů, demonstrací, petic. Zevrubně sledoval stále složitější kličky schvalovacího procesu, dílčí prohry, ale i finální výhry investora. Právě nestandardní průběh v mnoha řízeních posouvajících projekt plíživě kupředu spolek systematicky komentoval a pokud to bylo možné, oficiální cestou rozporoval. Oslovoval dotčené zástupce městské i státní správy. Bez přímých důkazů se nikdy nepokoušel stavět argumentaci na potenciálním korupčním pozadí kauzy, nicméně mnoho vypozorovaných detailů dosud svědčí o živém podhoubí klientelistickém.

Aktuálně je cílem spolku prověřit možnosti napadnutí platného územního rozhodnutí cestou žaloby ve veřejném zájmu, v druhé rovině pak jednoduše „pouklízet na stole“ – pojmenovat přesně pochybení a jejich viníky a shrnout tak pro budoucnost kauzu jako precedent, jenž by se už neměl opakovat.

Spolek získal v roce 2019 podporu od NFPK prostřednictvím Rychlých grantů Nadace VIA.