13. srpna 2014 | Kdo jsme

Výkonný tým

Karel Škácha - ředitel fondu 

 

Barbora Cinádrová - ředitelka kanceláře. Má na starost kontakt s donátory a podporovateli, agendu nadačních příspěvků - grantů. Rozvíjí třetí pilíř programu ETIKA, zejména naší Protikorupční akademii. 

 

Ondřej Závodský -  právní expert NFPK. Věnuje se problematice legislativních změn v oblasti protikorupčních aktivit, právní posouzení vybraných podnětů.

 

Martin Šorm - analytik a fotograf

 

Dan Urbánek - hlavní analytik

 

a tým analytiků - zpracovává přijaté podněty. Po vyhodnocení závažných informací kontaktujeme orgány činné v trestním řízení a vybrané případy následně medializujeme.

 

Vydavatel: Nadační fond proti korupci, redakční rada: Karel Škácha, Barbora Cinádrová, Martin Šorm,

ISSN: 2336-3614.