S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
26. ledna 2020 | Cena za odvahu

Vimpersko z.s.

Cena za odvahu NFPK 2019   20 736 Kč

Spolek Vimpersko sdružuje osobnosti, které tvoří jeden z pilířů místní občanské společnosti a zároveň poukazují na obcházení zákonů. Například když místostarosta zásadně zvýhodnil svou společnost, nebo když se město bez zjevných argumentů snaží podporovat kontroverzní projekt, který ohrožuje místní lesopark. Ani ve Vimperku to nemají jednoduché.

Mezi jejich neviditelnější činy patří snaha o záchranu lesoparku a tím zabránit výstavbě biatlonového areálu na Vodníku, který prosazuje místní vlivný podnikatel. Poukazují na nestandardní kroky radnice města Vimperk, aktivně kritizují aktivity podnikatelských subjektů vůči městu.

V srpnu 2016 se dozvídají na neveřejném, pracovním jednání zastupitelstva města, že vedení chystá projekt výstavby biatlonového areálu na Vodníku. Zastupitelé jsou jedním ze svých kolegů a zároveň předsedou místního Ski klubu, přesvědčováni, že mají být vizionáři a projekt schválit bez představení veřejnosti. Členky spolku začínají vytvářet plán, jak proti projektu vystoupit. Spojují se s mnoha lidmi a organizacemi a vytvářejí strategii, jak do rozhodování o projektu zapojit veřejnost. Spolek získal v roce 2018 podporu od NFPK prostřednictvím Rychlých grantů Nadace VIA.