2. května 2014 | Kdo jsme

Osobnosti NFPK

Zakladatel 

  • Ing. Karel Janeček, MBA, Ph.D. Český matematik a sociální inovátor, zakladatel Nadačního fondu Neuron na podporu vědy a výzkumu, Nadačního fondu pomoci a Nadace Karla Janečka. Přednášel finanční matematiku na MFF UK. Je spolumajitelem a předsedou dozorčí rady společnosti RSJ, která se zabývá obchodováním s finančními deriváty.

 

Správní rada 


JUDr. Jan Krouský -  předseda správní rady

Jan Bejvl - člen správní rady

Tomáš Marada - člen správní rady

 

Dozorčí rada

 

 

  • Ing. Petra Cihlářová je členkou dozorčí rady NFKP a předsedkyní dozorčí rady NLKJ. Po svém konzultantském působení v EY převzala v roce 2020 v Trustu 21 správu investic, zejména svěřených společností a start-upů.

 

  • Mgr. Irena Kolarová je členkou dozorčí rady NFPK. V rámci své praxe působila mimo jiné jako advokátka u KPMG Legal a nyní působí v advokátní kanceláři ARROWS, kde se zaměřuje na korporátní právo, fúze, akvizice, poradenství rodinným firmám, ale také na neziskový sektor a start-upy.