S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
5. září 2023 | Akademie

Skautský tábor 'U Zabitého'

Skautský slib "Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.“ je vzorem pro zdravou občanskou společnost. Princip vlastní odpovědnosti za funkční a prosperující společenství představujeme i v naší Protikorupční akademii. 

Skauti nás přivítali na svém tábořišti U Zabitého a strávili s námi srpnové odpoledne hraním Detektivky v krabici, jenž je interaktivní hra, která učí používat nástroje aktivního občana jakožto Žádost o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb., Katastr nemovitostí, Registr smluv a Databáze expertů ČR. Všichni zúčastnění se do hry nejen pustili se zápalem, ale také jí úspěšně vyřešili. 

S osadníky jsme strávili i večerní posezení u ohně, kde jsme debatovali o demokracii a občanských právech a důležitosti existence občanské společnosti. 

Setkání si moc vážíme a těšíme se na další.