2. května 2014 | Kdo jsme

Program

Korupce je speciální případ krádeže. Veřejný činitel, který přijme úplatek, je zloděj, který rozkrádá veřejné prostředky, tedy naše daně. Zbabělec raději korupci mlčky toleruje a nechce o ničem nic vědět.  Odvážný člověk se postaví proti korupci, přičemž riskuje svoje „dobré bydlo“. Finanční i morální podpora odvážlivců upozorňující na významné veřejné kauzy je hlavním bodem programu Nadačního fondu proti korupci.

  • Podpora rozvoje etických hodnot v demokratické společnosti.
  • Podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě s rozsáhlým ekonomických dopadem
  • Podpora projektů odhalujících korupci ve veřejné správě s rozsáhlým ekonomických dopadem

Korupce významného ekonomického dopadu znamená zpronevěření peněz v řádu alespoň milion korun.

Nadační fond proti korupci směřuje své aktivity do oblastí:

Projekt Analýza zpracovává přijaté podněty. Na základě vyhodnocení obdržených informací analytickým týmem jsou kontaktovány orgány činné v trestním řízení a vybrané případy následně medializovány.

Projekt Legislativa se snaží o zlepšení právního prostředí v České republice, zejména se pak zaměřuje na transparentní vlastnictví, anonymní akcie, legislativní zakotvení oznamovatelů atp.

Projekt Etika upozorňuje na případy oznamovatelů - občanů, kteří se nebáli upozornit na korupci bez ohledu na osobní následky. Rovněž je zainteresován i v zakomponování oznamovatelů do českého právního řádu.

 

Sítě k ochraně demokracie


Připojili jsme se mezi organizace a jednotlivce, kteří se chtějí podílet na péči o naše demokratické hodnoty - vstoupili jsme do Sítě k ochraně demokracie. Znamená to, že pokud experti Sítě zaznamenají nějakou hrozbu pro naší demokracii, my se můžeme díky oslovení našich kontaktů (tedy i vás) podílet na informování občanské společnosti. Budeme doufat, že takových hrozeb moc nebude, ale pokud přijdou, nenecháme je jen tak být. Pokud byste se do Sítě chtěli připojit taky, ať už jako jednotlivci nebo organizace, přihlaste se zde.