S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
2. listopadu 2018 | Akademie

Praha: Člověk v tísni

V rámci dlouhodobé spolupráce s Člověkem v tísni připravil Nadační fond proti korupci další díl Protikorupční akademie přímo na míru zástupcům vietnamského disentu.

Politická situace ve Vietnamu je naprosto odlišná od té naší a doposud tam vládne komunistický režim. Z tohoto důvodu prodělali účastníci akademie krátký historický exkurs, při němž měli možnost se seznámit s tím, jak to u nás probíhalo po Sametové revoluci, jak byla realizována kupónová privatizace, jejímž následkům čelíme do současnosti, jak se vyvíjely nové politické elity, jak se etablovaly ty staré nomenklaturní do těch nových, jak jsme se vypořádali s dědictvím komunismu apod.

Posluchačům byly rovněž popsány protikorupční nástroje v České republice. Zajímali se konkrétně o možnosti ochrany oznamovatelů, kdy si obě strany poslechly konkrétní příběhy oznamovatelů – jak nositelů Cen za odvahu NFPK, tak i příběhy „neznámých“ vietnamských disidentů, kteří v současné politické situaci nemají šanci na korupci ani upozornit, resp. mají více méně šanci na ni upozornit jen ti, kteří nežijí přímo ve Vietnamu. Stejně tak se zajímali i o legislativní zakotvení protikorupčních opatření v českém právním řádu – konkrétně jim byl představen zákon o svobodném přístupu informací či možnosti Registru smluv. Tyto možnosti jsou ale v současnosti pro Vietnam spíše jen zbožným přáním, než že by se daly realizovat.

Pro Nadační fond proti korupci je ctí spolupracovat s Člověkem v tísni a mít tak možnost poznávat a inspirovat zástupce protikorupčních aktivit i ze zahraničí.

Generálními partnery Protikorupční akademie jsou společnosti    a