S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
19. února 2019 | Akademie

Ochrana oznamovatelů nejen na papíře

Nadační fond proti korupci uspořádal dnes, ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti, první díl ze série diskusních fór s protikorupční tématikou. První diskuse s názvem Oznamovatel - hrdina nebo práskač? se věnovala problematice oznamování korupce a ochraně oznamovatelů. Pozvání přijali zástupci veřejné správy, opoziční strany, komerční a akademické sféry a také představitel alternativního pohledu na problematiku korupce. Nadační fond zároveň přítomné seznámil s vlastním návrhem zákona o ochraně oznamovatelů.

Ochrana oznamovatelů patří dlouhodobě mezi hlavní témata několika posledních vlád. Kvalitní řešení však doposud nebylo realizováno. Tato skutečnost působí dojmem, že uvedené téma je pro vládní činitele jen výhodným marketingovým heslem a nikoliv skutečným problémem, který zasluhuje co nejrychlejší a nejkvalitnější řešení.

Nadační fond proti korupci se proto rozhodl uspořádat v rámci Protikorupční akademie sérii diskusních fór s problematikou vnímání korupce a obecného nahlížení na oznamovatele. Pozvání do diskuse přijali PhDr. Michael Romancov z Fakulty sociálních věd, který ve svém příspěvku porovnal náhled na korupci ve vybraných regionech. Dále pak zástupci státní správy JUDr. Jiří Kapras z Ministerstva spravedlnosti a Mgr. Dalibor Fadrný z Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, kteří seznámili publikum s vládním návrhem zákona o ochraně oznamovatelů. PhDr. Radim Bureš, manažer forenzních služeb Ernst&Young, který se zaměřil na korupci v soukromém sektoru. Ing. Lukáš Černohorský následně posluchače seznámil se stanoviskem Pirátské strany a Urza pak s alternativním pohledem na řešení korupce.

Fond současně představil i vlastní návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Jedná se o pracovní verzi, kterou Fond předkládá k diskusi zástupcům resortů, do jejichž gesce uvedená problematika spadá, parlamentních stran i odborníkům z řad akademické i neziskové sféry.

“Fond se již od počátku své existence zaměřil na oznamovatele a jejich důkladnou ochranu. Měli jsme také možnost se seznámit s několika legislativními návrhy, které však nesplňovaly naši představu. Proto jsme se rozhodli představit vlastní návrh, který zahrnuje naše dosavadní zkušenosti s danou problematikou. Věřím, že se nám ho tentokrát podaří dotáhnout do takové verze, které by se následně stala součástí našeho právního řádu,” okomentoval iniciativu Karel Škácha, ředitel Fondu.

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Karel Škácha, ředitel NFPK, tel.: 602 681 513, e-mail: karel.skacha@nfpk.cz