S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
10. srpna 2016 | Publikace

Utajovaná blesková reorganizace policie

Nadační fond proti korupci na základě získaných poznatků vypracoval a dnes zveřejnil elaborát, který se podrobně věnuje bleskové reorganizaci Policie České republiky. Text je určen široké veřejnosti.

Celý proces reorganizace policejních útvarů, ke které došlo od 1. srpna 2016, provází celá řada podezřelých okolností. Ať už se jedná o její načasování, kdy byla ještě v květnu 2016 představena Koncepce policie ČR do roku 2020, která počítala se zachováním obou útvarů (Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality). Či naprosto tristní a odlišný způsob komunikace s řediteli zmíněných útvarů, i vůči státním zástupcům a odborné veřejnosti. Rovněž bude s největší pravděpodobností docházet i k únikům informací z vyšetřování a následnému ohrožení vyšetřování.

Zveřejněných materiál se věnuje podrobně zejména těmto podezřelým okolnostem. Zmíněna je i skutečnost, že policejní prezident vstupoval do funkce s koncepcí, ve které odmítal rozsáhlé reorganizace policie. Jsou zde však také prezentovány i názory vybraných expertů a chronologie celého procesu reorganizace.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislou iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Příloha: Elaborát Utajovaná blesková reorganizace policie – formát pdf

Kontakty: Janusz Konieczny, analytik NFPK, tel.: 604 270 132, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz