S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
11. prosince 2018 | Cena za odvahu

Spolek občanů Permanent

 

Cena za odvahu NFPK 2018   18 396 Kč

Nechceme žít s kyselinou

Spolek již několik let aktivně zastupuje zájmy obyvatel města Nymburk proti provozu zinkovny společnosti AZOS posléze APP s.r.o. Zástupci spolku nejprve poukazovali na nepřípustný zápach a zdraví škodlivé zplodiny v ovzduší. Posléze zjistili, že provoz zinkovny nebyl nikdy řádně zkolaudován a proto se právní cestou snaží o zastavení provozu. Dosáhli již řady úspěchů.

Během zjišťování dalších podrobností vycházejí na povrch informace poukazující na klientelistické vazby mezi představiteli společnosti AZOS a lokálními politiky, například bývalým hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou. Toho řada nespokojených občanů Nymburka považuje za hlavní osobu, která přivedla společnost AZOS do jejich města a zařídila bezproblémové spuštění provozu, který omezuje či přímo ohrožuje klidný život některých místních občanů. Zástupci spolku Permanent poukazují na výrazné nesrovnalosti v povolení provozu čističky odpadních vod společnosti AZOS, kdy stavba byla povolena i přes neplnění zákonných podmínek. Následně zjistili i nesplnění podmínek pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Jedná se o období let 2013 až 2015, kdy ve společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. figuroval Ing. Petera, který AZOS do města Nymburk přivedl coby starosta.

Spolek občanů Permanent nepolevuje ve své činnosti. Investuje nemalé finanční částky do právní pomoci, bez které by těžko postoupil ve své činnosti tak daleko. Důkazem je, že po několika letech stavební úřad Mladá Boleslav revokoval svá předchozí rozhodnutí a rozhodl o částečném zastavení provozu zinkovny společnosti AZOS respektive APP.

Spolek občanů Permanent je často vzorem a inspirací pro další iniciativy v podobném boji proti zdánlivě neporazitelnému uskupení velkých a bohatých firem.