13. ledna 2014 | Aktuality

Soud zamítl návrh na zrušení fondu

Městský soud v Praze zamítl návrh na zrušení Nadačního fondu proti korupci, který podala advokátní kancelář MSB Legal (dříve Šachta & Partners), zastoupená advokátem Danielem Teleckým, v prosinci roku 2012. Svoji argumentaci stavěla na konstatování, že činnost Fondu – tedy zejména boj proti korupci – nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle.

Soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Lenka Dolejšová svým usnesením, které bylo fondu nyní doručeno, uvedený návrh zamítla. „Advokátní kancelář MSB Legal našemu fondu vyčetla, že jeho činnost je zaměřená pouze proti ní a jejím klientům,“ uvedl Jan Kraus, jeden ze zakladatelů Nadačního fondu proti korupci, a dodává: „To však nikdy nebyla pravda – jen do doby, než byl návrh na zrušení soudu doručen, Nadační fond poskytl 28 nadačních příspěvků, vydal 64 tiskových zpráv, uspořádal 11 tiskových konferencí, na kterých prezentoval 7 různých korupčních kauz a udělil cenu za odvahu šesti oznamovatelům. Již z tohoto rozsahu je zřejmé, že činnost Nadačního fondu nesměřuje proti předem určeným konkrétním osobám, ale zajímáme se o případy korupce v České republice, ať je podezřelým z korupčního jednání kdokoliv.“

Advokát Petr Kočí, který fond v řízení zastupoval, doplňuje: „Soud došel k závěru, že pokud by se MSB Legal cítil činností či výroky Nadačního fondu poškozen, má jistě možnost – jako každá právnická osoba – domáhat se nápravy v řízení o ochranu dobré pověsti právnické osoby. Ovšem nemůže mít právní zájem na tom, aby byl fond zrušen a byla nařízena jeho likvidace. Návrh tak nemohl uspět a soudu nezbylo, než jej zamítnout.“

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Usnesení Městského soudu v Praze

Kontakt: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, Petr Kočí, tel.: 777 626 065