4. února 2019 | Aktuality

Reakce NFPK na vládní boj s korupcí

Nadační fond proti korupci na dnešní tiskové konferenci přítomné seznámil s náhledem na současnou situaci ve veřejném dění. Podle názoru představitelů Fondu se dřívější více či méně koordinovaná korupční aktivita snížila, ale to pouze v důsledku vytlačení podstatně sofistikovanější řízené oligarchizace správy naší země. Představitelé fondu však rovněž představili plán, jak novým nástrahám čelit a jakou roli by v tomto boji chtěl hrát fond.

„Když jsme před osmi lety zakládali NFPK, bojovali jsme proti pánům Rittigům, Janouškům a jejich politickým kašpárkům, které si vodili na provázku. Tito obchodníci s mocí, zakázkami a personálními změnami ve veřejné správě jsou, do jisté míry, minulostí,“ připomněl předseda správní rady NFPK Karel Janeček. Vzápětí ovšem upozornil na současné problémy České republiky: „Současná vládní garnitura je pouze jedním z produktů snahy o oligarchizaci správy naší země. Všichni jsou na vládnoucí skupinu navázáni politicky, ekonomicky či mediálně a v případě neposlušnosti se to projeví sankcemi v podobě odstranění z veřejného života, mediální dehonestací nebo jinými existenciálními problémy.“ Jak uvedl ředitel Fondu Karel Škácha, Fond již delší dobu registruje konkrétní projevy tohoto odklonu od demokratických mechanismů.

Proklamovaný boj vlády proti korupci, klientelismu a dalším jevům je pouze formální. Za důkaz považujeme aktuálně předložený Akční plán pro boj s korupcí na rok 2019. Ten nepřináší žádné nové zbraně, pouze opakuje fráze a slibuje analýzy.

Na tiskové konferenci byla představena nová strategie boje proti „převlečené korupci.“ „Vzhledem k tomu, že vláda není ochotna nebo schopna představit nástroje protikorupčního boje, budeme to muset udělat my. Prvním legislativním návrhem bude zákon o ochraně oznamovatelů,“ vysvětlil ředitel Škácha. Zároveň sdělil, že v souvislosti s tvorbou nových legislativních návrhů a oponenturou těch vládních fond před několika dny posílil a do týmu fondu přibyl právník Ondřej Závodský. „Ondřej byl jedním z prvních našich oceněných. Oslovili jsme právě jeho, protože známe jeho nekompromisní jednání vůči všem zlojedům, ať již je to korupce, hospodářské kriminální projevy ve veřejné správě nebo přebujelý hazard,“ objasnil důvody oslovení právě Závodského Karel Janeček. Právník Závodský pak přítomné seznámil s důvody pro spojení sil právě s fondem: „Po té, co jsem byl vysystemizován ze státní správy, mně bylo zřejmé, že za této vládní garnitury má kariéra pro veřejnou správu, v níž jsem 15 let pracoval, skončila. Zároveň bych rád zemi, ve které žiji a vychovávám děti, pomohl, aby se mohly uplatňovat demokratické mechanismy, nebyla redukovaná svoboda každého z nás autokratickými mechanismy a hospodářství nebylo deformováno ve prospěch konkrétních společností.“

Kromě posíleného zájmu o připravovanou legislativu se bude fond zaměřovat na aktuální problémy jako je snaha o ovlivňování orgánů činných v trestním řízení, zejména nezávislých soudů a přeměnu části médií na hlásné trouby oligarchické správy. „Vyzýváme skutečně všechny občany země, aby, pokud mají nějaké podezření na popsanou protiprávní činnost, ať nám toto podezření jakýmkoliv způsobem sdělí a my se pokusíme pomoci pravdě na světlo a zločincům do tepláků,“ připomněl Karel Škácha hlavní funkci NFPK.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Karel Škácha, ředitel NFPK, tel.: 602 681 513, e-mail: karel.skacha@nfpk.cz