Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Protikorupční organizace: Odmítnutí dohledu nad hospodařením stran ukazuje odpor politiků k funkční kontrole stranických financí

Vláda na svém dnešním jednání odmítla zřízení nezávislého úřadu, který by kontroloval hospodaření politických stran. Jedná se přitom o nejdůležitější bod projednávaného návrhu zákona. Bez kontroly nad dodržováním pravidel jsou navrhované změny bezzubé, tvrdí protikorupční organizace.

„Právě nezávislá a proaktivní kontrola je nezbytností. Zveřejnění informací nestačí, veřejnost nemá pravomoci získávat potřebné podklady k ověření pravosti odevzdávaných dat. Kritizovaná finanční náročnost úřadu je spíše zástěrkou – jednalo se o relativně levný úřad, který by se České republice rozhodně vyplatil a navíc mohl dohlížet i na další oblasti jako je střet zájmů či lobbing,“ říká Magdaléna Klimešová z EPS.

Stávající zákon je zcela nedostatečný, praxe financování stran kritická. Zásadními problémy je to, že:

-        Hospodaření stran je neprůhledné. Zveřejňuje se málo údajů bez podrobností. Strany získávají finance např. od anonymních firem.

-        Hospodaření stran nepodléhá důvěryhodné nezávislé obsahové kontrole.

-        Data o financování jsou pro veřejnost dostupná v jediné vytištěné kopii v Parlamentu ČR.

-        Dlouhodobě se spekuluje o černých kontech velkých stran.

-        Stávající praxe přispívá k privatizaci politiky.

Potřebnost změn dokládá nejen tvrdá mezinárodní kritika, ale především řada korupčních kauz spojená se stranickým hospodařením. Navrhovaný zákon považovaly protikorupční organizace za poměrně velký krok správným směrem a úpravy jeho stávající verze budou pečlivě sledovat. Je totiž nutné zajistit nejen výrazné zvýšení transparentnosti, ale právě i obsahovou kontrolu spojenou s pravomocemi ukládat adekvátní sankce. A právě to je nyní v ohrožení.

„Vzhledem k odmítnutí úřadu budeme o to více požadovat doplnění dalších opatření jako je např. častá rotace či zdvojení auditorů, transparentní účty na veškeré finance stran, auditování vlastněných firem či povinnost převádět částky nad 10.000,- pouze bezhotovostně. Zároveň stále zůstává otázka, kdo by měl kontrolu provádět. Stávající kombinace auditorů a samotných poslanců je zcela nedostatečná," doplňuje Radim Bureš z Transparency International.

Níže podepsané nevládní organizace kritizují vládu za odmítnutí zřízení dohledového orgánu. Tento krok velmi výrazně oslabuje hodnotu předkládaného zákona. Odmítnutí tohoto zásadního protikorupčního návrhu znamená, že proklamované snahy o vyřešení tohoto zásadního problému naší demokracie nejsou míněny vážně.

 

Ekologický právní servis, Transparency International – Česká republika, Oživení, Nadační fond proti korupci, Inventura demokracie, Naši politici.

Přílohy:

  1. Shrnující informace o návrhu zákona včetně vybraných argumentů
  2. Poziční dokument s potřebnými změnami regulace financování politických stran

Kontakt:

Radim Bureš

Transparency International – Česká republika

Sokolovská 143, Praha 8

Tel.: 733 666 008

Email: RadimBures@transparency.cz

 

Magdaléna Klimešová

Ekologický právní servis
Drtinova 10, Praha 5
Tel.: 774 643 394

Email: magdalena.klimesova@eps.cz