Naše legislativní aktivity týkající se korupce.

Protikorupční organizace: Návrh zákona o financování politických stran je dobrý. Zatím.

Tisková zpráva Ekologického právního servisu, Transparency International, Oživení, Nadačního fondu proti korupci, Zeleného kruhu a Inventury demokracie

„Zákon a související novela jsou překvapivě dobré – zavádí třeba povinné transparentní účty na volební kampaně, podrobnější výroční zprávy, posiluje nezávislost auditorů a díky registračním kódům na každém billboardu bude možné kontrolovat, zda nejsou zadávány načerno mimo oficiální účetnictví. Musí však existovat páka, jak dodržování pravidel vynucovat. A právě to je v ohrožení – Legislativní rada vlády navrhuje vypustit ze zákona dohledový orgán, který by dodržování zákona kontroloval a uděloval sankce. Jde přitom o malý úřad s pouhými deseti kontrolory a České republice se rozhodně vyplatí,“ říká analytička Magdaléna Klimešová z EPS.

Stávající zákon je zcela nedostatečný, praxe financování stran kritická. Zásadními problémy je to, že:

-        Hospodaření stran je neprůhledné.

-        Nepodléhá dostatečné nezávislé obsahové kontrole.

-        Dochází k eskalaci výdajů za volební kampaně.

-        Data o financování jsou pro veřejnost dostupná v jediné vytištěné kopii v parlamentu.

-        Dlouhodobě se spekuluje o černých kontech velkých stran.

-        Stávající praxe přispívá k privatizaci politiky.

Navrhovaný zákon může většinu problémů vyřešit. Potřebnost dokládá nejen tvrdá mezinárodní kritika, ale především řada korupčních kauz spojená se stranickým hospodařením.

„Zřízení nezávislého úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran se jeví jako nejlepší řešení. Takovýto úřad bude mít jak kapacitu na hospodaření politických stran efektivně dohlížet, přijímat podněty občanů a podezření skutečně vyšetřovat, tak udělovat nezbytné sankce. Argumenty, že úřad je příliš drahý, neobstojí. Z hlediska poměru nákladů a dopadů bude patřit mezi ty levnější demokratické instituty“, doplňuje Radim Bureš z Transparency International.

Níže podepsané nevládní organizace podporují návrh ministra vnitra a doporučují vládě tento návrh zákona schválit, včetně zřízení Úřadu. Jakákoli varianta, která Úřad nezahrne, a zároveň prodlouží účinnost na později než 1.1.2013 významným způsobem oslabí hodnotu předkládaného zákona. Nevládní organizace dále doporučují přijmout některá doplnění, především zakázat financování stran právnickými osobami, zavést transparentní účty na veškeré stranické finance, zavést rotaci auditorů, a zajistit překrývání funkčních období členů kontrolního úřadu bez možnosti být znovuzvolen.

Případné odmítnutí tohoto zásadního protikorupčního návrhu by znamenalo, že proklamované snahy o vyřešení tohoto zásadního problému naší demokracie nejsou míněny vážně.

 

Přílohy:

  1. Otevřený dopis premiérovi a vládě
  2. Poziční dokument s potřebnými změnami regulace financování politických stran

Ekologický právní servis, Transparency International – Česká republika, Oživení, Nadační fond proti korupci, Zelený kruh, Inventura demokracie

Kontakt:

Radim Bureš

Transparency International – Česká republika

Sokolovská 143, Praha 8

Tel.: 733 666 008

Email: RadimBures@transparency.cz

 

Magdaléna Klimešová

Ekologický právní servis
Drtinova 10, Praha 5
Tel.: 774 643 394

Email: magdalena.klimesova@eps.cz