7. března 2019 | Aktuality

NFPK podporuje Josefa Baxu

Nadační fond proti korupci se rozhodl podpořit Josefa Baxu, bývalého předsedu a dnes soudce Nejvyššího správního soudu, a to za fakt, že odmítl opakované snahy prezidenta republiky a jeho kancléře Vratislava Mynáře o ovlivňování rozhodování Nejvyššího správního soudu v konkrétních případech a nebál se veřejně o těchto snahách informovat a konkrétně je popsat. Jedná se o zcela mimořádné vyjádření podpory.

„Jakákoliv snaha o ovlivňování justice je pro nás naprosto nepřijatelná. Tím spíše, že v tomto případě přišla z nejvyšších míst a ještě ke všemu z úst člověka, který má sám co vysvětlovat,“ okomentoval rozhodnutí Karel Janeček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci a dodal: „Je pravděpodobné, že se nejedná o ojedinělou snahu o ovlivňování některého ze soudců, ale to, že se ji pan soudce Baxa nebál vynést na světlo, je čin ojedinělý a statečný.“

Stanislav Bernard, spoluzakladatel Fondu doplnil: „Soudce Baxa prokázal nadmíru odvahy, když se nebál promluvit veřejně. Věděl, že se může stát cílem útoků z různých stran, což se také stalo. Za všechny lze jmenovat ničím nepodložená nařčení z úst bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové, která ho označila za solárního barona, přestože má na střeše svého domu jen pár solárních panelů.“

„Josefa Baxu považuji za férového člověka, kterého si nesmírně vážím a nejen za to, že se nebál o tomto ovlivňování hradními pány promluvit. To klobouk dolů. Jsem rád, že se Fond rozhodl vyjádřit panu JUDr. Baxovi podporu,“ poznamenal závěrem Karel Randák, místopředseda správní rady NFPK.

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Karel Škácha, ředitel NFPK, tel.: 602 681 513, e-mail: karel.skacha@nfpk.cz