9. května 2017 | Tiskové zprávy

Nezákonné losovačky a „šnečí finta“ ÚOHS

Nadační fond proti korupci upozornil na dlouholetou absurdní praxi, podle které může Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zmařit stížnost podnikatele, stěžujícího si na porušení pravidel zadávání veřejných zakázek – tzv. šnečí fintu. Jediným předpokladem zmaření jsou průtahy v rozhodování ÚOHS a rychlé uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Bránící se podnikatele přitom ÚOHS paušálně označuje za výpalníky. ÚOHS uvádí, že je zcela v pořádku, když má ve svých rukách nekontrolovatelnou a nepřezkoumatelnou moc rozhodovat o tom, zda se ke stížnosti podnikatele věcně vyjádří či nikoliv. Tímto způsobem bylo zmařeno na 250 stížností v hodnotě cca 25. mld. Kč. Zatím poslední stížnost zmařená tímto způsobem je ze dne 19. dubna 2017. Jedná se tedy o fintu, která je stále aktuální. NFPK přináší další z případů „vyřešených" šnečí fintou.

Fond v nedávné době zveřejnil informace o zahlazení nezákonné losovačky zakázky Silnice II/150 Čechy, Domaželice – obchvat za 300 milionů Kč.

Nejedná se o jedinou nezákonnou losovačku, kterou ÚOHS zahladil šnečí fintou. Tuto fintu ÚOHS použil taky u dalších nezákonných losovaček, např.:

  • Zelená cyklomagistrála Ploučnice – Úsek Osečná – Noviny pod Ralskem (Průrva) za 46,5 mil. Kč
  • RASPENAVA – OPRAVA KOMUNIKACÍ, POVODEŇ 08/2010 za 172,6 mil. Kč

Stížnosti na nezákonnou losovačku ležely na stole ÚOHS půl roku. O rozkladu rozhodoval předseda úřadu další tři měsíce.

V obou případech ÚOHS i předseda úřadu Petr Rafaj po téměř roce shodně, s klidným svědomím, konstatovali, že losovačky byly zcela v pořádku a transparentní. Krajský soud následně rozhodl, že je rozhodnutí ÚOHS nezákonné a losovačka byla zcela netransparentní.

ÚOHS místo rychlého zatrhnutí praxe nekalých a netransparentních losovaček nadále liknavě rozhodoval o stížnostech a nakonec stížnosti zahladil šnečí fintou.

Zajímavostí je, že ve všech třech případech losování vykonávala společnost, která losovala zakázky i v tzv. „kauze Rath“ (společnost VE-ZAK s.r.o.). U dvou výše zmíněných losovaných soutěží organizovala celé zadávací řízení společnost Allowance s.r.o. V této společnosti se objevuje i podnikatel Davidem Libigerem, který mimo jiné byl asistentem poslance Jaroslava Foldynu (ČSSD).

Protikorupční fond se snaží o změnu legislativy tak, aby šnečí finta nebyla nadále možná, a to konkrétně:

a)      délka lhůty, po kterou trvá zákaz uzavřít smlouvu (blokační lhůta) musí trvat až do rozhodnutí ÚOHS o stížnosti v prvním stupni, tak jak je tomu v okolních zemích,

b)      ÚOHS musí za všech okolností rozhodnout o stížnosti, tj. zda byla anebo nebyl porušen zákon.

Nadační fond v blízké budoucnosti zveřejní podrobnosti k dalším zakázkám, při kterých byly stížnosti zahlazeny Šnečí fintou.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: JUDr. Miroslav Cák, právník NFPK, tel.: 734 784 668, email: miroslav.cak@nfpk.cz