15. března 2011 | Aktuality

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Městský soud v Praze rozhodl dne 11.3.2011 o návrhu v právní věci navrhovatelů na zápis Nadačního fondu pro boj proti korupci se sídlem Praha 1, Tržiště 366/13, PSČ 118 00. Nadační fond pro boj proti korupci je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložka číslo 835.