28. června 2018 | Tiskové zprávy

Mocenské sítě v letech 2010–2017

Nadační fond proti korupci vydává další díl prázdninového čtení „k vodě“. Letošní publikace nese název Jánabráchismus v České republice aneb mocenské sítě v letech 2010–2017. Titul obsahuje výčet několika desítek osob, které v uvedeném období měly různý díl moci a vlivu. Vyjma stručné charakteristiky jsou u každé osoby uvedeny vazby na další vlivné postavy. Z celkové propojenosti lze následně získat možný náhled mocenských a klientelistických sítí v uvedeném období a jejich změnu.                   

Osobní vztahy a vazby hrají v každodenním životě podstatnou roli. Čtenář dobře ví, že „správné“ známosti (s řezníkem, se zelinářem, s lékařem apod.) byly v dobách komunismu částí skutečné osobní moci a vlivu jednotlivce a tvořily podstatnou část jeho společenské „prestiže“. A stejný závěr platil i po roce 1989 a platí dodnes. Při udělování státních zakázek či obsazování veřejných funkcí jsou i nadále neformální osobní vazby řádově důležitější než oficiálně vyhlášená kritéria pro takový výběr. Mít blízko k centru politické (a tím i ekonomické) moci se obecně vyplácí.     

Účelem publikace je nabídnout čtenáři částečný přehled o mediálně známých mocenských vazbách mezi vlivnými politiky, úředníky, manažery státních či polostátních firem, lobbisty a byznysmeny mezi lety 2010 až 2017. Čtenář v publikaci najde jména jako Václav Klaus, Martin Ulčák, Roman Janoušek, Martin Roman, Jana Nagyová, Ivo Rittig, Libor Grygárek, Radek Pokorný, Andrej Babiš, Martin Nejedlý, Miloš Zeman a řadu dalších známých či méně známých jmen. Ze vzájemné propojenosti a z „vah“ jednotlivých osob lze následně stanovit centrum politické moci a žebříček vlivu jednotlivých „hráčů“ za určité období – a jejich časovou změnu. Sestavení takových přibližných žebříčků za období let 2010–2013 a 2014–2017 je další ambicí Fondu. Publikace ale může posloužit i jako prostá „encyklopedie“ osobních vazeb nebo klientelismu. Ilustrativní grafické znázornění vazeb bez časového rozlišení jejich aktuálnosti přikládáme v příloze této tiskové zprávy.

„Věřím, že letošní díl prázdninového čtení opět zaujme a zopakujeme úspěch z let předchozích. V našem státě se prakticky nic nedá realizovat bez osobních vazeb či klientelismu. Bohužel ve valné většině je to spojeno i s úplatky či jinými ´výhodami´. V tomto díle naší edice jsme se snažili popsat alespoň některé z těchto vazeb, pro nás ty nejzajímavější. Pokud bychom měli zmapovat všechny, vydali bychom knihu až za několik let,“ okomentoval vydání dalšího dílu čtení k vodě Karel Randák, místopředseda správní rady Fondu.

Publikace je k dispozici ZDARMA v elektronické podobě (formáty PDF, EPUB a MOBI) na stránkách Nadačního fondu. Tištěnou podobu je možné si rovněž ZDARMA objednat na adrese info@nfpk.cz. Nově bude publikace v brzké době, stejně jako i předchozí, k dispozici na e-shopech Alza.cz a Kosmas.cz. Na těchto portálech je možné si publikaci objednat za 10 Kč s tím, že uvedená částka, případně její část, bude sloužit k podpoře činnosti NFPK.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Karel Škácha, ředitel NFPK, tel.. 602 681 513 e-mail: karel.skacha@nfpk.cz