S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
9. prosince 2015 | Cena za odvahu

Lukáš Wagenknecht

Cena za odvahu NFPK 2015 - 100 000 Kč

Ten, který se nenechá zastrašit

Lukáš Wagenknecht je expertem v oboru auditora a příkladem poctivého úředníka. Je auditorem, který během své praxe ve veřejném sektoru odhalil již několikeré závažné pochybení hospodaření ve veřejných institucích. Za to mu namísto poděkování bylo vyhrožováno. Za svůj poctivý přístup a upozornění na finanční nesrovnalosti byl již několikrát příslušnými institucemi potrestán odvoláním, či ztrátou svého pracovního místa. Nikdy se ale nenechal od svého poctivého přístupu odradit, nikdy se nenechal zastrašit.

Veřejnosti jsou nejvíce známy dva poslední příběhy Lukáše Wagenknechta, kdy mu bylo vyhrožováno.

Prvním je audit Dopravního podniku hl. m. Praha - DPP. Lukáš Wagenknecht zde v r. 2013, z pozice ředitele interního auditu DPP, odhalil nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Dopravní podnik byl v té době zatížen zděděnými, nevypověditelnými smlouvami a tak byl vázán nevýhodnými zakázkami z minulosti. Interní audit v DPP, který Lukáš Wagenknecht řídil, byl zaměřen na dostavbu metra A mezi stanicemi Dejvická - Motol. DPP dostal 25% korekci od Ministerstva dopravy za porušování zákona. Na základě interního auditu Wagenknechtova týmu se ukázalo, že zakázky obsahovaly nejenom diskriminační kritéria pro výběr dodavatele, ale také velké množství víceprací, které ale nebyly v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V pozadí problémů s přípravou projektu byla společnost IDS. IDS - Inženýring dopravních staveb, která vedle projektu Metra A dozorovala většinu velkých dopravních projektů Prahy, jako je například tunel Blanka. Projektem Metra A a problémy s navýšením víceprací a nákladů s tím spojených, se měl před několika týdny též zabývat Nejvyšší kontrolní úřad. Podle kontrolorů NKÚ ale zařadil DPP problematické navýšení za vícepráce v Metru A do nákladů, za které nebude požadovat evropské dotace a tímto krokem se DPP vyhnul řádné kontrole NKÚ.

Po těchto odhaleních, auditem zpracovaným Wagenknechtem, byl Lukáš Wagenknecht, bez vědomí dozorčí rady výboru pro audit DPP, odvolán ředitelem DPP Ďurišem bez udání důvodu ze své pozice. Během provádění auditu bylo Lukáši Wagenknechtovi různým způsobem vyhrožováno a byl zastrašován. Navzdory výhrůžkám ale ve své práci auditora pokračoval. Podklady a materiály se zajištěnými přestupky v hospodaření DPP si vyžádaly orgány činné v trestním řízení. Šetření nebylo dodnes uzavřeno.

Během svého působení v pozici náměstka ministra financí dohlížel Lukáš Wagenknecht stovky auditů evropských fondů. Nejzávažnější zjištění jeho auditorů byla v souvislosti s monitorovacím systémem evropských fondů na Ministerstvu pro místní rozvoj. Byla zde odhalena manipulace dvou uchazečů, kteří podali do písmene zkopírované nabídky. Jeden z nich zakázku vyhrál, druhý mu následně dělal subdodavatele. Přesto, že byly nabídky totožné, přidělili jim úředníci rozdílné bodové hodnocení.

Posledním veřejným angažmá Lukáše Wagenknechta bylo jeho upozornění na nesrovnalosti v podivných smlouvách uzavřených mezi společností ČEZ a Radmilou Kleslovou. Lukáš Wagenknecht, jako člen dozorčí rady ČEZu, chtěl znát přesnou náplň a parametry poradenské smlouvy dlouhodobě uzavřené mezi ČEZem a R. Kleslovou. I v tomto případě se dočkal L. Wagenknecht výhrůžek a to ze strany R. Kleslové. Nenechal se zastrašit, na svém požadavku trval. Vzápětí byl odvolán z pozice nám. ministra financí.

Přes tyto nepříjemné zkušenosti s institucemi veřejného sektoru, by rád pokračoval ve své profesi a všechny ty, kteří jsou součástí veřejných institucí, naopak vybízí, aby se nenechali odradit a zastrašit a sebrali odvahu upozornit na podobné nešvary a nepoctivost.

Na přímé zkušenosti Lukáše Wagenknechta jsme se zeptali:

Co byste poradil osobám, které se ocitnou v podobné situaci jako vy a budou svědkem plýtvání, či přímo rozkrádání veřejných prostředků?

- L.W.: „To záleží na situaci, do které se dostanou a asi také na osobní odvaze s problémem opravdu něco dělat. Ale určitě si myslím, že je správné to nenechat na pokoji. Pokud budete zavírat oči, tak ten systém budete vlastně podporovat. A to není dobře.“

Co by nejvíce pomohlo svědkům protiprávního jednání, aby měli odvahu na tyto nekalosti upozornit?

- L.W.: „Určitě jsou dobré pozitivní příklady“

Dá se vyčíslit kolik veřejných financí prohospodařených nepoctivou, špatnou veřejnou správou jste "zachránil"?

- L.W.: „Nevím přesné číslo, ale je to určitě v řádu miliard korun.“

Jakým způsobem by se měla veřejnost angažovat, aby bylo možné snížit úroveň korupce v ČR?

- L.W.: „Tlačit na politiky, aby přijímali zákony, které budou přísné na utrácení veřejných rozpočtů. Snažím se již několik let, aby došlo ke změně zákona o finanční kontrole. Ale, bohužel, všichni politici mají stokrát více důvodů proto, proč to nejde.

Druhá podstatná věc je to, aby se slušní lidé více angažovali v politice. Čím více bude lidí ve stranách, tím hůře se budou vytvářet klientelistické sítě, protože tím bude více očí, které to budou moci kontrolovat. Potřebujeme více očí, více aktivní kontroly.“

Lukáš Wagenknecht se k problematice finančního řízení a interního auditu ve veřejném sektoru věnuje dlouhodobě. Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu University v Pardubicích /1998 - 2003/ a svoji profesní praxi zahájil jako interní auditor na Ministerstvu vnitra v r. 2003. Později se stal inženýrem kvality a interním auditorem společnosti Foxconn, následně vedoucím Interního auditu na Regionální radě regionu Střední Čechy. V letech 2009 - 2014 byl manažerem oddělení risk services společnosti Deloitte Audit. Pracoval na auditu Krajské zdravotní a jeho auditem zde byly odhaleny předražené nákupy zdravotních přístrojů v řádu stovek milionů korun a též na mimořádném auditu Operačního programu ROP Severozápad, kde audit L. Wagenknechta upozornil na manipulaci politiků a úředníků při výběru projektů v operačním programu severozápad.

V současnosti, po tom, co byl Lukáš Wagenknecht odvolán z Ministerstva financí, z pozice náměstka, se nadále zabývá problematikou Good Governance a snaží se přiblížit veřejnosti problematiku veřejné správy a správy veřejných financí. Ukazuje a vysvětluje názorně, kde má veřejnost (měla by mít) možnosti kontrolovat jak s veřejnými financemi instituce nakládají. Rád by své nabyté zkušenosti a znalosti opět využil ve své profesi a byl prospěšný ve veřejném sektoru. Ví, že zásady a pravidla Good Governance u nás stále pokulhávají a že je zde hlavně potřeba poctivých a vzdělaných politiků a úředníků.

Příběh Lukáše Wagenknechta podrobněji