S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
11. prosince 2018 | Cena za odvahu

Lukáš Blažej

Cena za odvahu NFPK 2018         30 492 Kč 

 

Mladý bojovník ze severu

Dvaadvacetiletý student práv z Ústí nad Labem nevynechal v posledních čtyřech letech jediné zasedání zastupitelstva. V roce 2015 se stal trnem v oku některým politiků a úředníků, kdy část zastupitelů ANO odvolala vlastního primátora i celé vedení města. Následně byla místní buňka ANO zrušena. Blažej si všiml, že krátce předtím bylo mezi vedoucí odborů rozděleno 451 000 Kč na odměnách. A zatímco někteří dostali i 45 000 Kč, jiní nedostali ani korunu. Protože mohlo jít o odměnu za politickou věrnost, podal žádost o informaci, kteří vedoucí dostali jakou odměnu. Úřad informace odmítl poskytnout, Lukáš Blažej podal odvolání, odvolací orgán rozhodnutí zrušil, úřad informace opět odmítl poskytnout, Lukáš Blažej podal opět odvolání, odvolací orgán jeho rozhodnutí opět  zrušil... k dnešnímu dni tak již sedmnáctkrát. Blažej nakonec podal žalobu, o které prozatím nebylo rozhodnuto.

O něco úspěšnější byl v případě žádosti o položkový rozpočet podezřelého projektu dotovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ani zde nebyly informace poskytnuty dobrovolně, ale s jiným odůvodněním: podle MŠMT byla žádost o informace SPAM. Případ skončil až u Nejvyššího správního soudu, který v rozsudku ze dne 15. 12. 2015, č. j. 9 As 223/2015-35 konstatoval, že žádost měla být vyřízena. MŠMT se nakonec muselo omluvit za 631 denní prodlení při vyřizování žádosti.

Lukáš Blažej je také zodpovědný například za rozsudek, který ústeckému zastupitelstvu zakazuje bránit občanům ve vystoupení na zasedání. Kromě toho bylo na základě jeho nominace Ústí nad Labem oceněno cenou Zavřeno v kategorii Účast na rozhodování za odmítání účasti spolků ve správních řízeních. S podporou Nadačního fondu proti korupci usiluje Lukáš Blažej o zrušení stavebního povolení pro vily politiků, kteří privatizovali pozemky u Habrovického rybníka, změnili územní plán a následně zahájili stavbu bez ohledu na zvláště chráněné druhy živočichů i veřejnost.

Blažejův postup nesou nelibě někteří politici i úředníci. Například radní a trenér boxu Lukáš Konečný napsal na Facebook boxera, kterého trénoval, komentář „Mohl bys přivést toho Blažeje, má přehozený kolečko, tak bych se mu ho pokusil narovnat“. Příspěvek byl následně medializován a k žádné fyzické konfrontaci nedošlo.

Úředníci volí vůči Lukáši Blažejovi jinou strategii - město Ústí nad Labem na něj podalo již čtyři trestní oznámení. Pro pomluvu, křivé obvinění, vydírání, neoprávněné nakládání s osobními daty či dokonce přisvojení pravomoci úřadu. Všechna trestní oznámení byla odložena a policejní komisař v jednom z usnesení ostře uvedl: „Podání tedy neobsahuje zcela žádné skutečnosti svědčící o spáchání trestného činu a je k zamyšlení, proč bylo vlastně podáno. Nelze totiž přehlédnout, že směřuje proti osobě, která se občansky a politicky angažuje a ve svých vystoupeních často kritizuje vedení Statutárního města. Trestní řízení v žádném případě neslouží k řešení osobních či názorových sporů a pro takové účely nemůže být zneužíváno“.

V roce 2018 se stal Lukáš nejmladším ústeckým zastupitelem a ve své činnosti hodlá pokračovat. Odborně se věnuje veřejné správě, v rámci studia získal 1. místo v VIII. ročníku Česko-slovenského kola soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti s prací „Vliv složení okrskové volební komise na zjištěný výsledek voleb“, která zkoumá příčiny pochybení vedoucích k chybnému sečtení výsledku voleb. Kromě toho se věnuje také ochraně životního prostředí, je spoluzakladatelem ekologického spolku Ústecké šrouby. V současnosti Lukáš Blažej získává zkušenosti v širším měřítku, neboť vykonává pozici asistenta na stáži ve Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu.