2. prosince 2015 | Tiskové zprávy

Jitrnice jakou svět neviděl

V rámci společného projektu spolku Zaostřeno na Desítku a Nadačního fondu proti korupci byly získány informace důvodně nasvědčující tomu, že mohlo dojít ke spáchání několika trestných činů v souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace Horského hotelu na Černé hoře, jehož majitelem je Městská část Praha 10 (přes akciové společnosti).

V rámci uvedeného projektu se obě organizace dozvěděly o okolnostech, za kterých byla, spíše nebyla provedena rekonstrukce 1. PP, 1. NP a 2. NP Horského hotelu na Černé hoře. Horský hotel je přes dvě společnosti vlastněn Městskou částí Praha 10. Provedeným vlastním oceněním rozsahu veřejné zakázky rekonstrukce elektroinstalace u trojice specializovaných firem bylo zjištěno, že zakázka byla zřejmě předražena o stovky procent. Konkrétně vysoutěžená cena ve výši 5,56 mil. Kč bez DPH se pravděpodobně pohybovala ve skutečně tržní ceně výši 1,11 až 1,31 mil. Kč bez DPH.

Vyjma podezření uvedeného v předchozím odstavci existuje důvodné podezření, že některé práce nebyly provedeny vůbec. Pachatelé se pravděpodobně nechali inspirovat filmem Obušku z pytle ven a rozhodli se, že práce budou pouze virtuální, neboť se tak více vydělá. Ze získaných informací vyplývá, že skutečně odvedené práce činí částku přibližně 144 tis. Kč bez DPH. Fakturovaná částka ovšem byla ve výši 5,34 mil. Kč bez DPH. Odhad způsobené škody činí přibližně 5,2 mil. Kč bez DPH.

„Je pro mne těžko uvěřitelné, že někdo pravděpodobně předražil celou zakázku a navíc práci ani neudělá. To považuji za naprostý vrchol drzosti,“ okomentoval výsledky projektu Petr Soukenka, ředitel Nadačního fondu proti korupci.

Zástupce spolku Zaostřeno na Desítku k tomu dodal: „Zakázky na rekonstrukci hotelu šikovně soutěžené tak, aby žádná z nich nepřesáhla částku 6 mil. Kč, mě zaujaly už před rokem. Ale tomu, že po roce od dokončení prací na Praze 10 nikomu z odpovědných pracovníků nebudou chybět ani základní revizní zprávy ani souhlasné vyjádření technického dozoru investora bych stěží uvěřil.“

Nadační fond proti korupci, spolek Zaostřeno na Desítku a další fyzické osoby podaly v této věci několik trestních oznámení Vrchnímu státnímu zastupitelství.

Kontakt: Pavel Hájek, Zaostřeno na Desítku, z. s., tel.: 604 579 018, email: hajekpa@centrum.cz, Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz