16. června 2015 | Tiskové zprávy

Jihlava denně ztrácí statisíce korun

Statutární město Jihlava denně přichází o statisíce korun na ušlém příjmu z provozování vodovodů a kanalizací. Mimoto hrozí městské vodárenské firmě stamilionové ztráty a existenční starosti.

Ve sporech o vlastnictví vodárenské infrastruktury v metropoli Vysočiny začíná být pořádně dusno. Dosavadní vyjednávání o předání vodárenské infrastruktury ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (dále SVAK) do rukou Statutárního města Jihlavy už dva roky nemá výsledek. Vydání majetku přitom mělo podle stanov SVAKu proběhnout nejpozději do jednoho měsíce po vystoupení města z tohoto svazku. Město Jihlava vystoupilo ze svazku k 31. Prosince 2012, majetek měl být Jihlavě vrácen do 31. ledna 2013!

Pokud nebude dokončen převod vodárenské infrastruktury po odchodu Jihlavy ze SVAKu Jihlavsko a Jihlava se nestane výlučným vlastníkem vodovodů a kanalizací, bude tak Jihlava muset odvést do státního rozpočtu sankce a penále za dotaci ve výši stamilionů korun, kterou dříve získala do městské vodárenské infrastruktury. Vedle toho vyčísluje Statutární město Jihlava obchodní ztrátu z každého dne, kdy není vlastníkem vodárenské infrastruktury, ve výši cca 160 tisíc Kč. „Škody, které v budoucnu mohou vzniknout, jsou stále zřetelnější,“ říká Miroslav Mareš, vedoucí portálu www.obcasnik.eu mapující kauzy kraje Vysočina, který tuto kauzu řeší ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci.

U zhruba 30 % z objemu vodárenského majetku nemůže být pochyb o vlastnictví. Právo hospodaření s majetkem Jihlavy, které Jihlava na SVAK převedla, zaniklo s jejím vystoupením ze SVAKu. SVAK majetek vydal Jihlavě včetně evidence a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu již v září roku 2013. Tento majetek však i nadále a bez ohledu na protesty Statutárního města Jihlavy provozuje Vodárenská a.s. Nájemné z provozování těchto vodovodů získává od Vodárenské a.s. SVAK a nikoliv město Jihlava. Žalobě na jeho vydání se SVAK již dva roky úporně brání.

U sporu o nájemné mezi SVAKem a městem Jihlavou jde o částku 135 miliónů Kč, která od února 2013 denně narůstá o cca 160 tisíc Kč. Tyto prostředky platí Vodárenská a.s. svému majiteli (SVAK je prostřednictvím Svazu VKMO vlastníkem Vodárenské a.s.). SVAK tak pobírá nájemné za používání kanalizace, ačkoliv není jejím vlastníkem. Mimořádné zastupitelstvo Jihlavy rozhodlo dne 19. května 2015 o tvrdším postupu města při získávání vodárenské infrastruktury. Nicméně dosavadní přístup Jihlavy k řešení této závažné situace nejde hodnotit jako dostatečně důrazný. „Představitelé města Jihlavy by měli urychleně, ale dostatečně pečlivě rozhodnout o všech možných krocích včetně podání trestního oznámení, “ dodává Janusz Konieczny, projektový manažer NFPK.

Vodárenská a.s. se snaží o udržení monopolního trhu, kde by hospodařila podobně jako dosud. Město Jihlava se snaží vodárenskou infrastrukturu získat do vlastnictví a provozovat formou vodárenské koncese na mnoho let dopředu, kde koncesi by získal subjekt, který by nabídl nejlepší podmínky ve veřejné soutěži.    

Tato kauza bude zřejmě modelovým případem předání vodárenské infrastruktury v hodnotě miliard korun nedobrovolnou cestou z rukou dobrovolného svazku obcí do rukou bývalého člena dobrovolného svazku - Jihlavy.

Kontakty: Miroslav Mareš, tel.: 777 872 199, miroslav.mares@gmail.com, Janusz Konieczny, projektový manažer NFPK, tel.: 604 270 132, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz