12. května 2011 | Aktuality

Grantová soutěž na investigativní projekty

Nadační fond proti korupci vyhlašuje grantovou soutěž na investigativní projekty

Praha 12. dubna 2011 – Nadační fond proti korupci se k dnešnímu dni rozhodl přijímat žádosti o grant s cílem odhalení korupce ve veřejné správě. V rámci jednotlivých projektů očekáváme mj. i poskytnutí důkazů o korupci, které povedou k podání trestního oznámení.

„Za účelem redukce nezměrné korupce v naší zemi je nutné, aby korupční činnost přinášela velká rizika. Naším cílem je usvědčit co nejvíce pachatelů této nejhorší formy krádeže“, uvedl Karel Janeček, iniciátor založení NFPK a jeden z donátorů. „ Budeme usilovat, aby byly důkladně prošetřeny významné korupční kauzy a dbát na to, aby nebyly jako vždy zameteny pod koberec.“  „Ne peníze, ale korupce smrdí. A ve smradu se špatně dýchá,“ doplnil Stanislav Bernard, člen Správní rady fondu.

Žádosti o granty včetně rozpočtu projektu je možné zaslat na e-mailovou adresu info(zavinac)nfpk.cz nebo doručit osobně či prostřednictvím pošty do sídla NFPK, Tržiště 13, 118 00 Praha 1. Zprávy i obálky označte heslem GRANT.

Cílem činnosti  NFPK je podpora odhalování korupční činnosti s významným ekonomickým dopadem na veřejnou správu, podpora projektů odhalujících korupci, maximální snaha o „dotahování“ zveřejněných případů korupce do konce a zejména podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti.

V případě dotazů prosím kontaktujte Moniku Vondrákovou, ředitelku komunikace,
e-mail: monika.vondrakova(zavinac)rsj.cz , www.nfpk.cz. Podpořte nás! 800 111 008/0300