S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
16. července 2015 | Publikace

Chapadla justiční chobotnice v České republice a jejich dosah

Nadační fond proti korupci dnes zveřejnil v pořadí druhé prázdninové čtení „k vodě“, jež se tentokrát týká klientelismu a nepravostí v české justici. Na případech, pokrývajících období posledních patnácti let, jsou ilustrovány snahy nejen politiků a lobbistů ovlivňovat chod české justice a současně ochota některých vysoce postavených soudních funkcionářů, soudců či státních zástupců takovým snahám vyhovět. Stručně jsou zmíněny i současné problémy v insolvenčních řízeních.

Publikace obsahuje čtyři kapitoly nazvané Pavel Němec – mladý muž s vlivem, Jaroslav Bureš – od taláru k politice a zpět, Jan Sváček – justiční funkcionář s kontakty, Pavel Kučera – soudce, který ztratil soudnost. Ve dvou přílohách čtenář nalezne stručný popis podstaty současného problému zmanipulovaných insolvenčních řízení a chronologii kauzy konkurzní mafie kolem soudce Jiřího Berky, již je také stručně věnován úvod textu.

Čtenář si může připomenout působení Pavla Němce ve funkci ministra spravedlnosti z doby před deseti lety (např. jeho úpornou snahu o zamezení místního odsouzení katarského prince) či jeho podíl na rozmachu kolosálního exekutorského byznysu (z něhož bude také Němec profitovat). Připomenuta je také jeho účast na ovlivňování trestního stíhání někdejšího místopředsedy Topolánkovy vlády (kauza tzv. justiční mafie). Na několika konkrétních případech veřejných zakázek je ilustrována úzká spolupráce Němcovy advokátní kanceláře s ministerstvy, na kterých Němec dříve působil, uvedeny jsou i částky za roky 2009 až 2014, jež tato advokátní kancelář fakturovala řadě státním či veřejným institucím.                

Druhá kapitola je věnována působení Jaroslava Bureše – původně soudce, pak soudního funkcionáře, později ministra spravedlnosti, kandidáta na prezidenta republiky, člena vlády, prezidentem Klausem neúspěšně jmenovaného místopředsedy Nejvyššího soudu, později místopředsedy Vrchního soudu v Praze a od ledna 2013 předsedy Vrchního soudu v Praze. Zmíněny jsou jeho snahy o podřízení justice politické moci, úzké vazby na prezidenta Klause, kontakty na nejrůznější lobbisty (Martin Ulčák), jeho původní podpora insolvenčního zákona. Zmíněna je také role „Burešova“ Vrchního soudu v kauze, v níž tisícovka lidí přišla o přibližně miliardu korun.    

Ve třetí kapitole připomínáme kariéru dlouholetého předsedy Městského soudu v Praze Jana Sváčka a jeho bohaté kontakty na politiky, podnikatele a lobbisty. Připomenuta je role Sváčkem ustanoveného insolvenčního správce při úpadku společnosti KEY INVESMENTS, popsána je i role Sváčkova Městského soudu v Praze v jedné z větví kauzy, v níž tisícovka lidí přišla o miliardu korun a bankovní subjekt o přibližně osm set milionů korun.

Poslední kapitola se krátce věnuje dlouholetému místopředsedovi Nejvyššího soudu Pavlu Kučerovi, o němž se někdejší ombudsman Otakar Motejl vyjádřil, že jemu a celé justici Kučera „dělá ostudu“. Připomenuto je Kučerovo angažmá v kauze tzv. justiční mafie, okolnosti jeho kárného řízení, spolupráce s Jaroslavem Burešem nebo jeho přímá účast v kuloárech Pražského hradu během volby Václava Klause na post prezidenta republiky.      

Mezi lidmi má profese soudce tradičně vysokou prestiž, ačkoli k tomu leckdy nebýval a není žádný důvod. Málokdo od Listopadu 89 zklamal tak, jako některé špičky české justice. Tak jako dříve někteří prokurátoři a soudci ochotně posílali nevinné lidi na šibenici, někteří jejich následovníci stejně sloužili novým pánům i po roce 1989. Obecná neúcta k pořádku, slušnosti a k etice je toho důsledkem. Věříme, že ti odvážní a se zdravým rozumem svojí činností napraví špatnou reputaci některých svých kolegů z doby jejich klientelistické symbiózy s politiky, lobbisty a zločinci,“ řekl k textu ředitel fondu Petr Soukenka.

Publikace je k dispozici v tištěné podobě, v elektronické podobě a ve formátu pro elektronické čtečky (MOBI a EPUB). Tištěnou verzi publikace Vám rádi zašleme ZDARMA. Kontaktujte nás prosím na adrese info@nfpk.cz nebo na tel.: 226 209 047. Stejně tak je možné si ji i osobně vyzvednout u nás v NFPK.