11. prosince 2018 | Aktuality

Ceny za odvahu již poosmé

Ve stejný den jako minulý rok Nadační fond proti korupci již poosmé udělil Ceny za odvahu. Ty jsou určeny občanům, kteří se nebojí upozornit na korupci, bez ohledu na osobní následky. V letošním roce se jejich držiteli stali Jana Moravcová, Lukáš Blažej a spolek Permanent. NFPK mezi oceněné rozdělil částky (12 x 21)2 Kč, 12 x 21 x 121 Kč a 12 x 21 x 73 Kč resp. 63 504 Kč, 30 492 Kč a 18 396 Kč.

Jana Moravcová je energická žena. To se projevilo již při jejím studiu, kdy se rozhodla se věnovat ochraně životního prostředí. Po studiu přijala nabídku stát se inspektorkou na Oblastním inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Postupně se vypracovala až na pozici ředitelky. Zde narazila na klientelistické vazby, které doprovázely některé případy. Nenechala se však odradit a prosazovala zájem ochrany přírody, i když bylo zřejmé, že investor si půjde tvrdě za svým cílem a k jeho dosažení použije všechny prostředky. Mezi známé kauzy, na kterých se Jana Moravcová osobně podílela, patří například problematické uvádění do provozu Lihovaru v Trmicích u Ústí nad Labem. Tento a další případy, kdy oblastní inspekce životního prostředí pod vedením Jany Moravcové tvrdě vystoupila proti výstavbě ekologicky nepřijatelných projektů v lokalitách chráněných právě pro svoji přírodní jedinečnost, byly pravděpodobně v pozadí jejího odvolání.

Lukáš Blažej již od dětství projevoval zájem o dění kolem sebe. V posledních čtyřech letech nevynechal jediné zasedání zastupitelstva v Ústí nad Labem, kde žije. V roce 2015 se stal trnem v oku některým politiků a úředníků. Lukáš Blažej si všiml, že krátce předtím bylo mezi vedoucí odborů rozděleno 451 000 Kč na odměnách. A zatímco někteří dostali i 45 000 Kč, jiní nedostali ani korunu. Protože mohlo jít o odměnu za politickou věrnost, podal žádost o informaci, kteří vedoucí dostali jakou odměnu. Úřad informace odmítl poskytnout, Lukáš Blažej podal odvolání, odvolací orgán rozhodnutí zrušil, úřad informace opět odmítl poskytnout, Lukáš Blažej podal opět odvolání, odvolací orgán jeho rozhodnutí opět zrušil... k dnešnímu dni tak již sedmnáctkrát. Lukáš Blažej nakonec podal žalobu, o které prozatím nebylo rozhodnuto.

Spolek občanů Permanent již několik let aktivně zastupuje zájmy obyvatel města Nymburk proti provozu zinkovny společnosti AZOS posléze APP s.r.o. Zástupci spolku nejprve poukazovali na nepřípustný zápach a zdraví škodlivé zplodiny v ovzduší. Posléze zjistili, že provoz zinkovny nebyl nikdy řádně zkolaudován a proto se právní cestou snaží o zastavení provozu. Dosáhli již řady úspěchů.

„Je skvělé, že i po osmé jsme našli odvážné a výjimečné osobnosti, které mají velkou odvahu riskovat a bojovat proti korupci a klientelismu. Díky letošním oceněným se zlepšil život mnoha lidem v Nymburce nebo v Ústí nad Labem. Doufám, že dnešní udílení Cen za odvahu je povzbudí a inspiruje mnohé další. Opětovně se ukazuje, jak důležitý je boj proti korupci a klientelismu. Odvaha oceněných splnila účel a dosažený úspěch završuje mnohdy trnitou a frustrující cestu. Díky dnešním oceněným si lidé mohou opět připomenout, jak špatná a škodlivá je korupce, tato rakovina společnosti. Jsem moc rád, že protikorupční fond se stal nosným sloupem, pevnou součástí občanské společnosti, prosazující hodnotové normy chování a uvažování," okomentoval dnešní předávání Cen za odvahu Karel Janeček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Ceny za odvahu uděluje Fond pravidelně již od svého založení v roce 2011. V minulých letech byli oceněni například občanský aktivista Jakub Čech nebo senátor Lukáš Wagenknecht. Podrobnosti k jednotlivým oceněným naleznete na webu http://www.nfpk.cz/oznamovatele.

Kontakt: Karel Škácha, ředitel NFPK, tel.: 602 681 513, e-mail: karel.skacha@nfpk.cz