S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
9. března 2015 | Granty

Nadační příspěvky udělené v roce 2014

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků 2014

Reg.č.     Název projektu     Příjemce nadačního příspěvku Výše nadačního příspěvku
01/2014    

právní pomoc

    Jakub Klouzal 30 000 Kč
02/2014     Zákon o státní službě     Michaela Suchardová 70 000 Kč
03/2014     právní pomoc     MEDICAL TRIBUNE, s.r.o. 30 000 Kč
04/2014     Obchodní společnosti získávající veřejné prostředkyna projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích I. - za období 2011 - 2013     Martin Víta 29 075 Kč
05/2014     Porovnání cen za ostrahu objektů ve veřejné správě s cílem odhalit korupci     Acta Non Verba 77 529 Kč
06/2014     právní pomoc     František Mráček 30 000 Kč
07/2014     Rychlé granty     Nadace VIA 180 000 Kč (2014-2015)
08/2014     právní pomoc pro trestní oznámení     Pavel Hörner 7 260 Kč
09/2014     CoZaTo -  o nemoci jménem korupce     BrodemUB, o.p.s. 155 000 Kč
10/2014     právní pomoc     Vladimír Sitta 50 000 Kč
11/2014     právní pomoc     Pavel Hörner 14 400 Kč
12/2014     Transparentní radnice 2014  - Informovaností k efektivní kontrole     Naši politici, o.s. 135 000 Kč
13/2014     Cena za odvahu 2014     Leo Steiner 100 000 Kč
14/2014     Cena za odvahu 2014     František Mráček 50 000 Kč

 

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků 2013

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků 2012

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků 2011