S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
6. května 2014 | Granty

Nadační příspěvky udělené v roce 2013

Reg.č.     Název projektu     Příjemce nadačního příspěvku Výše nadačního příspěvku
01/2013    

Čistírna odpadních vod v kontextu kauzy Michálek - Drobil

    Dan Urbánek 28 000 Kč
02/2013     Analýza zákona o úřednících a navržení příslušných opatření     Michaela Suchardová
50 000 Kč
03/2013     Complot s kompy     Acta Non Verba 151 654 Kč
04/2013     právní pomoc     Tomáš Pfeffer - Sdružení INDOC 100 000 Kč
05/2013     Výchova k občanství     Marie Homerová 50 000 Kč
06/2013     Korupční a klientelistické jednání státních úředníků a manažerů státních podniků     V97, s.r.o. 2 222 000 Kč (2013-2015)
07/2013     Evropské fondy pod lupou     Naši politici, o.s. 231 400 Kč
08/2013     Watchdogové aktivity     Zaostřeno na 10, o.s. 94 200 Kč
09/2013     Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) v české realitě a ve srovnání s dalšími zeměmi     Oživení, o.s. 67 800 Kč
10/2013     právní pomoc     Jakub Klouzal 20 500 Kč
11/2013     Korupce jako parazit     Centrum pro veřejnou politiku, o.s. 170 000 Kč