S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
20. srpna 2018 | Legislativa

Informační povinnost firem

Všechny účetní jednotky, které jsou dle zákona zapsány ve veřejném rejstříku (nebo ty, kterým to stanoví zvláštní právní předpis) mají povinnost zveřejňovat ve Sbírce listin svoji účetní uzávěrku. Od roku 2016 platí tato povinnost zveřejňovat také pro spolky, pobočné spolky, nadace, ústavy i společenství vlastníků jednotek. Tuto povinnost neplní většina firem v České republice. Tato skutečnost může napomáhat bujení korupčního prostředí. Právě proto se tomuto problému věnujeme.

Obecně platí, že účetní dokumenty by měly být zveřejněny bez zbytečného odkladu. Účetní jednotky, kterým účetní závěrku ověřuje auditor, zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu až po jejím ověření auditorem a po schválení příslušným orgánem v účetní jednotce, a to do 30 dnů (to v praxi znamená do 31.7 následujícího roku v případě, kdy účetní období je shodné s kalendářním rokem, neboť schválení musí proběhnout nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období). Nejzazší termín pro zveřejnění účetní závěrky je do 12 měsíců od rozvahového dne, bez ohledu na to, zda byly účetní záznamy schváleny.

Nadační fond proti korupci v souvislosti s novelou zákona o obchodních korporacích z dílny Ministerstva spravedlnosti, kterou v červnu projednala vláda, upozorňuje na problematičnost této novely. Tato novela obsahuje odstavec, podle kterého je možné zrušit obchodní korporaci bez likvidace, pokud nezaloží účetní závěrku za dvě po sobě jdoucí účetní období, a pokud jí není možné doručit výzvu ke splnění povinnosti. Díky této novele dojde ke zrušení bez likvidace, tedy bez zjišťování veškerých informací, a s možností se vyvázat z případných problémů. Znamená to, že stát tímto nástrojem nabízí likvidaci firmy zdarma.

Tomuto tématu se věnovala i společná tisková konference NFPK a Bisnode.

Záznam z tiskové konference