S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
26. ledna 2020 | Cena za odvahu

Hana Naiclerová

Cena za odvahu NFPK 2019          44 944 Kč

Opoziční zastupitelka města Prostějov. To, co ji do politiky přivedlo, byla víra v tehdejší program ANO. Tedy, že existovala naděje, že je možné po těch letech korupce a tunelování veřejných rozpočtů něco změnit. Pro nedemokratické praktiky uvnitř hnutí a nemožnost prosazovat program, za který byla do zastupitelstva zvolena, jej v roce 2016 opustila a dále působila jako nezávislá.

Díky svému vzdělání se zajímá o hospodaření s majetkem města, městských společností, dále o systém udělování veřejných podpor od města a jejich kontroly. Řešila například nekoncepční přidělování veřejných finančních podpor jen vybraným sportům, a to i těm, kde byl žadatel LHK Prostějov dokonce v exekuci a vedení města to dlouhodobě vědělo. Dále pak v rámci zastupitelstva řešila i kauzu Národního olympijského centra, kde se dotace z MŠMT pro spolek Prostějov olympijský šila v Praze na míru, kdy se za nepřiměřeného rizika začalo stavět a město Prostějov v ní sehrálo roli platícího, mlčícího a nic nevědoucího člena.

V rámci své funkce se zaobírala i neprůhledným hospodařením městské společnosti Lesy města Prostějova s miliardovým majetkem, kde vedení města nemělo k dispozici její průběžné hospodaření, valné hromady probíhaly nezákonně a vedení města i samotná společnost jí odmítli sdělit výši odměn dozorčí rady společnosti. I přes rozhodnutí Krajského úřadu v Olomouci jí informace nadále nebyly poskytnuty.

V souvislosti s touto činností Hana Naiclerová trvale čelí kampani prostějovské radniční koalice, která ji prostřednictvím zdejších nejčtenějších novin Prostějovský Večerník prezentuje jako udavačku. Jedná se o snahu o její umlčení vyvoláním psychického tlaku na ni a její blízké, aby přestala se svojí aktivní činností.