S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
10. července 2023 | Akademie

Den lidských práv

V rámci workshopu Dne lidských práv jsme uspořádali Protikorupční akademii, na které nás zastupoval Jakub Čech. Den byl zaměřen na právní i mimoprávní možnosti, jak být občansky aktivní, zpravidla v rámci města. Pozornost byla věnována dostupnosti informací o činnosti veřejné správy, práci s veřejnými zdroji (registr smluv, rejstříky), přístupu k informacím, ale i činnosti regionálních médií.

Jakub Čech (22) se od mládí zajímal o dění ve svém rodném Prostějově. Psal do novin, žádá o informace, byl aktivní v občanských iniciativách. Považoval za samozřejmé se občansky angažovat, nemlčet k tomu, když se děje něco špatného a podílet se na životě svého města. Za svoji činnost byl oceněn Cenou za odvahu Nadačního fondu proti korupci. 

Vystudoval Veřejnou správu na Právnické fakultě MUNI a v současnosti studuje Právo a právní vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako asistent poslankyně Hany Naiclerové, která byla také oceněna Cenou za odvahu.