5. května 2015

Výpočet Altmanova indexu (index důvěryhodnosti)

Aktuální kondici podniku, případně bankrotní stav a budoucí finanční vývoj můžeme stanovit rovněž pomocí sofistikovaného indexu, který vynalezl Edward I. Altman.

Pro výpočet tohoto indexu se používají tyto ukazatele:

X1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva

X2 = hospodářský výsledek minulých let / celková aktiva

X3 = EBIT / celková aktiva

X4 = základní kapitál / celková aktiva

X5 = tržby /celková aktiva

Altmanův index pak vypočteme jako Z = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,42 * X4 + 0,998 * X5

 

Interpretace Altmanova indexu:

Z > 2,9 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci

1,2 < Z <2,9 “šedá zóna“ nevyhraněných výsledků

Z < 1,2 firma je ohrožena velmi vážnými finančními problémy

Výpočet tohoto indexu si opět ukážeme na některé z námi zkoumaných společností. Tentokrát na dlužníkovi vůči městu Vimperk – společnosti Palestra, s.r.o. Pro tento účel nahlédneme do účetní závěrky této společnosti – k dispozici je za rok 2011 (rozvaha a výkaz zisků a ztrát).

X1 = - 0,334

X2 = 0,269

X3 = 0,02

X4 = 0,049

X5 = 0,41

Altmanův index Z = 0,48

Na základě Altmanova indexu můžeme dojít jednoznačně k závěru, že firma je ohrožena vážnými finančními problémy.

 

Zpět:

Jak včas vyhledat problematické firmy, které dluží městu peníze?

  1. Ověření zveřejnění účetních závěrek v obchodním rejstříku
  2. Hledání podezřelých údajů ve výpisech a účetních výkazech
  3. Výpočet ukazatelů zadluženosti
  4. Výpočet Altmanova indexu (index důvěryhodnosti)

Podobné články

19. srpna 2014

Jak na to?

Hledáte způsob, jak se zapojit do veřejného dění? Cítíte se být angažovaným občanem, nicméně nevíte, jak tuto angažovanost projevit? V této rubrice budeme zveřejňovat návody, které Vám pomohou snadněji se orientovat v dostupných nástrojích…

17. prosince 2013

Podání podnětu k rejstříkovému soudu v kauze nákupu budovy…

Základním zdrojem informací při analýze podezřelých kauz jsou veřejně dostupné zdroje. Jak si nicméně můžeme poradit v situaci, kdy zkoumaná společnost nezveřejnila v obchodním rejstříku důležité informace, které jí ukládá zákon?…

6. května 2015

Jak včas vyhledat problematické firmy, které dluží městu…

Není nouze o případy, kdy město není vedeno hospodárně a následně musí čelit obrovským dluhům. Pak může docházet k tomu, že scházejí zájemci, kteří by se zúčastnili dalších komunálních voleb a převzali tak otěže zadluženého města. V každém…

9. června 2015

Nedodržování principu 3E

Subjekty vynakládající veřejné prostředky jsou ze zákona povinné se řídit třemi základními principy: principem účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Nesplnění této povinnosti ovšem není příliš vymahatelné, což lze ilustrovat například na…

15. května 2017

Jak jsem se stal svéprávným

Nový občanský zákoník umožňuje přiznání plné svéprávnosti nezletilému. Osobně jsem o svéprávnost požádal a soud mi vyhověl. V tomto textu se pokusím shrnout, co by měl případný další zájemce o svéprávnost vědět o tom, jak tento proces…

2. května 2014

Výpis z obchodního rejstříku

Z výpisu nejdříve zjistíme, jaký druh akcií má zkoumaná akciová společnost. Pokud tato společnost je vlastněna pouze jedním subjektem, tak tento subjekt musí být uveden v tomto výpisu[1]. Jako ukázku zde uvádím výpis společnosti „Lesy…