3. prosince 2021
|

Vyjádření ke společenským aktivitám zakladatele NFPK

 

“Nadační fond proti korupci byl založen za účelem boje proti korupci a ochraně oznamovatelů. Toto je jeho jediný účel. NFPK se proto nebude vyjadřovat k osobním aktivitám zakladatele a člena správní rady Karla Janečka. 

S naším zakladatelem nás spojuje hodnotový základ, obsah naší činnosti je však pouze v gesci výkonného týmu NFPK.” PhDr. Karel Škácha, ředitel NFPK

“ Zásadním axiomem pro instituce, který vždy budu vyžadovat, je pravdivost a maximum objektivity. Tuto filozofii se snažím kultivovat i v organizacích, které jsem založil. S lidmi, s nimiž spolupracuji, nás spojuje hodnotový základ a upřímná snaha zlepšit poměry v naší zemi, ať už jde o boj proti korupci (Nadační fond proti korupci), pomoc lidem v těžké životní situaci (Nadační fond pomoci a Znesnáze21), podporu laskavosti a vzdělávání (Nadace Karla Janečka), vědecký výzkum a nové metody vzdělávání (Science 21), či implementaci volebního systému D21 a zkoumání inovací pro lepší fungování demokracie (Institute H21). Názorová konformita do svobodné společnosti nepatří, protože ubíjí rozum a kreativitu a vytváří atmosféru strachu a průměrnosti.”

Karel Janeček in Peak.cz; Karel Janeček: Nejsem a nikdy jsem nebyl antivaxer, respektuji vědecké poznání
2. prosince 2021

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.