15. září 2022
| Kauzy

Podivné hospodaření ve městě Jemnice

Podivné hospodaření ve městě Jemnice

Projektovat zakázku města, schvalovat ji a pak zhotoviteli pomáhat s její realizací. I to je běžná praxe v městském zastupitelství Jemnice. Město na Třebíčsku posílá městské peníze spřízněnému a vzájemně propojenému okruhu podnikatelů. Jeden z nich přímo rozhoduje o tom, co, jak a za kolik bude město vypisovat.  

Netradiční stav zapříčiňuje personální propojenost známých partnerů města z prostředí soukromého podnikání a vedení města tvořeného vesměs nezávislými politiky. Nejlepší ilustraci nabízí postava vedoucího komise pro územní rozvoj a plánování města Jemnice Jiřího Kopra. 

Na dané pozici je manažer zodpovědný za přípravu projektových dokumentů pro projekty města, včetně zadávací dokumentace pro veřejné zakázky. Neobvyklé však je, že dané projektové práce, ačkoli patří k vedení města, někdy fakturuje na svou soukromou společnost f-plan, spol s.r.o..

Já na bráchu, brácha na mě

Společnost f-plan, ve které je Jiří Kopr jednatelem, má tři společníky – Jiřího Kopra a jeho dva syny ve věku 26 a 28 let. Firma fakturovala za poslední dva roky více než 10 projektových příprav pro město Jemnice. Tedy pro město, kde je Jiří Kopr také vedoucím komise pro územní rozvoj a plánování a radním. 

Celá situace také vzbuzuje otázky, zda ve městě nedochází k nadužívání zákonné možnosti zadávání rozhodnutím starosty. Těchto rozhodnutí je v případě Jemnice nejen u Koprových faktur více než je obvyklé. 

Zakázky, které si Jiří Kopr fakturuje vedle platu za práce na projektech pro město, kde je zaměstnán, jsou však pouze zrnkem písku v poušti podezření z klientelismu v rozhodování města. 

Hlavní polemiku vzbuzuje vztah města se známým podnikatelem Josefem Kolářem. 

Dodavatel Josef Kolář 

Josef Kolář je mimořádně úspěšným dodavatelem mnoha zakázek v Jemnici, kde je Jiří Kopr vedoucím komise pro územní rozvoj. Kopr je zároveň subdodavatelem u mnoha jiných zakázek, které firmy Koláře realizují na území dalších měst a obcí. 

Opakovaně se stalo, že poté co Jiří Kopr připravil zadání pro veřejné zakázky, které vyhrála firma Josefa Koláře, získala firma Jiřího Kopra subdodavatelskou zakázku pro jinou Kolářovou firmu. Je tedy pravděpodobné, že má Jiří Kolář nadstandardní vztahy také s dalšími radními Jemnice. 

Radní Ervín Reegen získal od Josefa Koláře chatu u Vranovské přehrady za výhodných podmínek. Podle svědectví jde o zhruba čtyřmilionovou chatu, která byla na radního přepsána za zcela nestandardních pomínek. Podezření, že šlo o možné vyjádření vděky za hlasování v prospěch podniků Koláře v městské radě už prověřuje policie z Jindřichova Hradce. 

Další radní Jiří Slabý je majitelem a jednatelem firmy BS Cost, s.r.o. a spolumajitelem a jednatelem firmy Veselské Pískovny, s.r.o. Obě firmy jsou subdodavateli vícero zakázek firem Josefa Koláře. Jsou například dodavatelem písku pro stavební firmu Rhea stav.

Radní Zdeněk Hopian řídí Agenturu Free Time Jemnice, z.s.. Spolek organizuje kromě volnočasových aktivit také kulturní akce, které opakovaně sponzorovaly společnosti Josefa Koláře. 

Podnikatel má v Jemnici zastánce také v zastupitelstvu. Zastupitel Jaroslav Anděl je jednatelem a spolu s rodinou majitelem zámečnické firmy Andělcz, s.r.o. Společnost je také subdodavatelem firem Josefa Koláře. Mezi vlastními referencemi firma uvádí třeba dodávku technologií pro farmu Častohostice, kterou vlastní Kolář. Podobné spolupráce má s Kolářovými farmami také zastupitel a člen kontrolního výboru Jiří Tymkiv, který Kolářovi fakturoval instalatérské práce. 

Výjimečné postavení Josefa Koláře v Jemnici zvýrazňuje také obsazení komise pro územní rozvoj a plánování. Kromě šéfa komise Jiřího Kopra, bije do očí zejména další členka této komise Zdeňka Tesařová. Jde přímo o manažerku odpovědnou za čerpání dotací a účast ve veřejných zakázkách společnosti Rhea Holding, kterou vlastní Josef Kolář, a která realizovala projekty také v Jemnici. Do komise ji nominovala rada města. Žádné béčko

Jméno Josefa Koláře přesahuje hranice regionu. Jde o významného zemědělského, či stavebního podnikatele a adresáta evropských i státních dotací. Je také výrazným lobbistou proti změně dotační politiky Evropské unie, která má za cíl zrušit princip pasivní platby na hektar a podporovat menší farmy. V Česku v této věci organizoval také protesty.  

Vlastní množství firem a realizuje mnoho zemědělských a stavebních projektů nejen v Česku, ale také na Slovensku. Sídlo svého holdingu umístil do zámku v Písečné, který vlastní. V Jemnici podniká prostřednictvím několik firem z holdingu. Nejvíce aktivní jsou tam kromě vzpomínané Rhea také jeho firmy Zemspol Děsná a Zeobs Jemnice. 

Velké jemnické plány 

Na to, že ve městečku Jemnice žije něco kolem čtyř tisíc obyvatel, tam není nouze o velké projekty a plány. V minulosti chtělo město vybudovat velkou sportovní halu Vážka. Sportovní hala s bazénem a relaxačním centrem stála v projektové fázi zhruba 15 milionů korun. Megalomanské cíle definovány v roce 2014 však skončily na papíru a projekt nedospěl k realizaci.  

Významný je také projekt rekonstrukce fotbalového hřiště s tribunou. Hřiště bylo otevřeno v roce 2003. V roce 2021 město rozhodlo o jeho rekonstrukci spojené se zastřešením tribuny. K zakázce přibyla v roce 2022 izolace rekonstruované tribuny, přičemž rozhodnutí o projektu nesplňovalo obvyklé postupy a je zvláštní, že projekt nebyl součástí předešlé soutěže. 

Ačkoli projektová dokumentace v zadávacím řízení odhadovala cenu celé zakázky na zhruba 3 milionu korun, město vybralo nabídku o dvojnásobné hodnotě. Spolu s projektem na izolaci se náklady města dostaly k hodnotě přes 7 milionu korun. Na projekt byla schválena také státní dotace ve výši zhruba 2,3 milionu korun.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost f-plan Jiřího Kopra. Zakázku vyhrála společnost Jemnická stavba, a.s. Většinu stavebních prací však podle dokumentů, kterou má NFPK k dispozici realizovala coby subdodavatel společnost Rhea stav, s.r.o. Josefa Koláře. Jemnická stavba spolupracuje s Kolářovým holdingem dlouhodobě, třeba u realizací výstavby farem.     

Boj o jatka

Rok 2022 stejně jako kampaň před komunálními volbami 2022 se nese zase v duchu velkých plánů. Josef Kolář prosazuje změnu územního plánu tak, aby v Jemnici mohl vzniknout velký závod – výkrmna drůbeže a jatka. Kontroverzní projekt, který má výrazně zatěžovat tamní dopravu a životní prostředí, má být vyvážen nabídkou pracovních míst a příslibem podpory veřejně prospěšných projektů města. 

Za Josefe Koláře aktivně bojoval radní Ervín Reegen. Série jednostranně a kontroverzně přijatých rozhodnutí města v prospěch soukromého podnikatele napadla občanská sdružení, a to mimo jiné také sběrem petičních podpisů za svolání místního referenda o realizaci, anebo nerealizaci investičního projektu. 

Plebiscit vyhlásil brněnský krajský soud s tím, že bude spojeno s podzimními komunálními volbami 2022. Josef Kolář na to reagoval listem, který doručuje obyvatelům Jemnice i okolních obcí. Stěžuje si v něm, že je terčem lynče a sil, které se pokouší pokazit ziskový a úspěšný podnikatelský projekt. 

 

Zdroje: 

Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-2

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=393176&typ=UPLNY

https://mesto-jemnice.cz/slozeni-rady-mesta/os-1127/p1=2056

https://mesto-jemnice.cz/usneseni-rady-mesta/ds-1827/p1=8076

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=942814&typ=UPLNY

https://www.mesto-jemnice.cz/assets/File.ashx?id_org=5822&id_dokumenty=97381

https://www.mesto-jemnice.cz/assets/File.ashx?id_org=5822&id_dokumenty=97848

https://www.mesto-jemnice.cz/assets/File.ashx?id_org=5822&id_dokumenty=98309

https://www.mesto-jemnice.cz/assets/File.ashx?id_org=5822&id_dokumenty=98466

https://www.mesto-jemnice.cz/assets/File.ashx?id_org=5822&id_dokumenty=98615

https://www.irozhlas.cz/volby/komunalni-volby-2018/jemnice-590789

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=783921&typ=UPLNY

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1001147&typ=UPLNY

https://www.rheaholding.cz/images/zeobszamery/RHEA_JK_dopis.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=H0O6Zw391dE

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zastreseni-tribuny-fotbaloveho-hriste

https://www.mesto-jemnice.cz/usneseni-c-13-2021-ze-schuze-rady-mesta-jemnice/d-96749/p1=8076

https://www.mesto-jemnice.cz/assets/File.ashx?id_org=5822&id_dokumenty=98519

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/porady-zahady-zahady-josefa-klimy-kupuje-se-podnikatel-vliv-v-obci-a-pribeh-duverive-zeny-183082

https://zadobryzivot.cz/aktuality/ing-josef-kolar-rhea-holding-prevedl-velkou-chatu-u-vranovske-plaze-radnimu-mesta-jemnice-panu-ing-reegenovi-a-jeho-manzelce-radni-pak-nekolikrat-hlasoval-a-jednal-v-jeho-prospech/

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3511699-referendum-o-jatkach-a-drubezarne-se-bude-v-jemnici-konat-zastupitelstvu-navzdory

Podobné články

2. května 2014

Kauzy

Archiv našich kauz

19. srpna 2014

SFŽP

Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii i veřejnost na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven…

21. srpna 2014

Chronologie kauzy

16. dubna 2013 - Soud definitivně osvobodil Knetiga 28. srpna 2012 - Soud osvobodil Drobilova exporadce Knetiga viněného z korupce 20. července 2012 - Třetí pokus vyšel. Knetigův případ míří k soudu 29. června 2012 - Libor Michálek…

2. května 2014

Vyjádření Libora Michálka

Zde naleznete vyjádření Libora Michálka na rozhodnutí úřadů a články v médiích. Libor Michálek podává stížnost proti usnesení policie o odložení kauzy údajného podplácení ze strany exministra životního prostředí a místopředsedy ODS…

2. května 2014

Audiozáznamy

Zde máte možnost si prostudovat jednotlivé důkazné materiály, a to zvukové záznamy i jejich samotný přepis. Schůzka mezi poradcem ministra životního prostředí Pavla Drobila Martinem Knetigem a ředitelem Státního fondu životního prostředí…

2. května 2014

Rozhovor Martina Knetiga s Liborem Michálkem

Kauza uplácení a manipulace veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí v kostce Chronologický průběh kauzy Přepis nahrávek a audiozáznam ke stažení Vyjádření a reakce Libora Michálka Videozáznamy …