Zrušit Senát nebo Poslaneckou sněmovnu?

Někteří voliči se rozhodli bojkotovat senátní volby s odůvodněním, že existence Senátu postrádá smysl. V minulosti Senát nejednou smysl měl a napravil některé paskvily schválené Poslaneckou sněmovnou. Nejkřiklavějším příkladem bylo bezesporu schvalování zdanění hazardu. Tenkrát Poslaneckou sněmovnu ovládla loterijní lobby a schválená podoba počítala s tím, že několik miliard korun budou i nadále přerozdělovat na veřejně prospěšné cíle loterijní společnosti. Bohužel tyto prostředky byly často určené na komerční či zcela fiktivní projekty. Tehdy situaci zachránil Senát, který tyto prostředky přiřadil českým městům a obcím.

Pokud bychom přece jenom připustili, že jedna z komor Parlamentu by měla být zrušena, pak je otázkou, zda by to měla být dolní či horní komora, čili Poslanecká sněmovna či Senát. Není pochyb o tom, že pokud by jedna z komor byla zrušena, pak nutně musí být velmi silná důvěra v takovýto jednokomorový systém Parlamentu. Agentura STEM se ve svém lednovém výzkumu v tomto roce zaměřila právě na důvěryhodnost jednotlivých ústavních institucí. Jednoznačně nejhůř, a s rekordně špatným výsledkem (16 %), dopadla Poslanecká sněmovna, Senát o něco líp (25 %). Otázkou tedy je, zda si můžeme dovolit plně důvěřovat pouze Poslanecké sněmovně a zda je tedy toto riziko adekvátní k finančním a časovým úsporám. Provoz Senátu ročně nepřesahuje částku 700 mil. Kč.

Tuto diskusi velmi obohatil v nedávném rozhovoru známý oznamovatel Libor Michálek, nositel Ceny za odvahu NFPK, který si položil otázku, zda by nebylo prospěšnější zrušit Poslaneckou sněmovnu a její důležité pravomoci přenést na Senát. Tento krok by byl nepochybně komplikovanější nežli zrušení Senátu, nicméně otázkou je, zda by přece jenom nebyl prospěšnější. Jisté nicméně je to, že revize Ústavy je nezbytná a provést by se měla s maximální pečlivostí a odborností.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…