27. října 2014

Zprávy od soudu

Jak NFPK již informoval (http://www.nfpk.cz/_userfiles/prilohy/10076_tz_2014_09_16.pdf), Vrchní soud v Praze ve věci žaloby Iva Rittiga proti Fondu rozhodl tak, že spor vrátil zpět Městskému soudu v Praze a požaduje doplnění zdůvodnění jeho rozsudku. I když se tak stalo již v polovině září, doposud nemáme k dispozici rozhodnutí soudu v písemné podobě (a dle informací na serveru justice.cz to vypadá, že zatím spis ani nebyl zaslán zpět soudu prvního stupně). Prvostupňový rozsudek soudce JUDr. Tomáše Novosada byl podrobný a pečlivě zdůvodněný, ústní odůvodnění rozhodnutí vrchního soudu bylo naopak poměrně stručné, a tak doručení písemného zdůvodnění velmi očekáváme.

V kauze Karla Randáka byla Ministerstvu spravedlnosti v květnu zaslána výzva k náhradě škody způsobené nezákonným trestním stíháním (http://www.nfpk.cz/_userfiles/prilohy/10031_tz_2014_06_04.pdf). Ministerstvo reagovalo a zaslalo potvrzení, že mu výzva skutečně došla, a to již v září. I když pouhé zaslání standardizované půlstránkové odpovědi trvalo ministerskému Oddělení náhrady škody čtyři měsíce, stále věříme, že ministerstvo věc vyřídí v zákonné šestiměsíční lhůtě – v opačném případě bude muset hradit i soudní náklady, které vzniknou, pokud Karel Randák svůj nárok uplatní u soudu. A rovněž věříme – to především – že ministerstvo bude následně požadovat úhradu škody po konkrétních policistech, kteří škodu způsobili.

A slibovaná pozitivní zpráva? V březnu jsme psali o kauze DPP a stíhání pana Vladimíra Sitty (http://www.nfpk.cz/glosy/petr-koci/3062). Informovali jsme o tom, že státní zástupkyně po dvou letech stíhání najednou – jakoby z ničeho nic – došla k závěru, že je nutné zajistit bezúhonnému otci pana Sitty jeho veškeré akcie (50 %)v Neographu, a výslovně mu zakázala hlasovat na valných hromadách společnosti; to vše pouhý týden před konáním zásadní valné hromady. Nyní v této věci z podnětu Nejvyššího státního zastupitelství podala ministryně spravedlnosti Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona. Ministerstvo výslovně uvedlo, že porušení zákona je spatřováno v tom, že došlo v rozporu s trestním řádem k pozastavení výkonu hlasovacího práva na valné hromadě. Jde o první kladný signál v tomto případu; věříme, že nikoliv poslední.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…