9. května 2016

Vladimír Sitta podal odvolání

Vladimíra Sittu, jednoho z klíčových svědků v kauze jízdenek pražského dopravního podniku, v září minulého roku uznal soud vinným z toho, že měl poškodit papírnu NEOGRAPH. Rozsudek byl doručen až nyní, po více než půl roce. Vladimír Sitta proti němu podal odvolání, neboť trvá na tom, že ani on, ani jeho otec, který byl rovněž za tunelování vlastní papírny stíhán, nikdy neudělali nic, co by NEOGRAPHu mohlo způsobit jakoukoliv újmu.

Pojďme dnešní glosu pojmout trochu odlišně a v citacích nyní bez dalšího komentáře rekapitulovat některé závěry, ke kterým došly soudy v kauzách iniciovaných lidmi kolem Iva Rittiga a Jana Janků proti Vladimíru Sittovi či Nadačnímu fondu.

Městský soud v Praze ve věci žaloby NEOGRAPHu proti žalované společnosti Vladimíra Sitty uvedl: „Žalovaný práce, které prostřednictvím Ing. Vladimíra Sitty řádně provedl, tyto vyfakturoval, resp. fakturoval provizi za dané obchody, když uvedené faktury prošly řádným schvalovacím procesem žalobce a byly pak po právu proplaceny. Soud má za to, že žalovaný se žádným způsobem bezdůvodně neobohatil.“ Následně k obdobnému závěru došel i Vrchní soud v Praze: „Odvolací soud proto uzavřel ve shodě soudem prvního stupně, že na straně žalovaného k bezdůvodnému obohacení ve spojitosti se zprostředkovatelskou smlouvou nedošlo, žalovaný provedl činnost podle uvedené smlouvy, tuto vyfakturoval, faktury prošly u žalobce řádným schvalovacím procesem a byly žalovanému proplaceny.

Městský soud v Praze v případu žalobce Ivo Rittiga proti Nadačnímu fondu uzavřel: „Suma sumárum: Příběh předestíraný žalobcem a svědky Ing. Jana Janků a JUDr. Kmetěm je vzhledem ke všemu nyní zmíněnému mírně řečeno neuvěřitelný. Vyvstává pak legitimní otázka veřejného zájmu, kde končily peníze (či podstatná část z nich) vyplácené DPP za předražené jízdní doklady zhotovované pro něj společností NEOHRAPH, a. s.

A nakonec citace Městského soudu v Praze ve věci trestního stíhání Vladimíra Sitty: „V polovině roku 2011 však obžalovaný JUDr. Vladimír Sitta MBA ukončil tento obchod a obžalovaný Ing. Vladimír Sitta MBA zveřejnil, jakým způsobem byl v jeho rámci „tunelován“ Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s., jakou roli v tom hrál jeho tehdejší ředitel Martin Dvořák a jak přitom byly vyváděny finanční prostředky na Britské Panenské ostrovy do společnosti CokeVille Assets Inc., potažmo ve prospěch Ivo Rittiga. Reakcí na to bylo převzetí společnosti Neograph a.s. Ing. Janem Janků ... Vzápětí pak převzal faktické vedení společnosti Neograph a.s. Michael Broda, další z osob spojených s Ivo Rittigem a s někdejším předsedou vlády Ing. Petrem Nečasem … V reakci na uvedené kroky obžalovaných Ing. Vladimíra Sitty a JUDr. Vladimíra Sitty dali Ivo Rittig a jmenovaní lidé z jeho okolí v průběhu zaznamenaných jednání najevo zájem na kriminalizaci jejich jednání s tím, že za tím účelem zajistili finanční zdroje určené – mimo jiné – osobám působícím v orgánech činných v trestním řízení (u Vrchního státního zastupitelství v Praze a u některých policejních složek). V zaznamenaných jednáních přitom výslovně jmenovali JUDr. Libora Grigárka, náměstka někdejšího vrchního státního zástupce v Praze JUDr. Vlastimila Rampuly. Současně se v zaznamenaných hovorech utvrzovali v tom, že „musí jít po Sittovi a jeho majetku“ a že podmínkou další existence Neographu je zbavení se Nanographu, „ať to stojí, co to stojí“.

Z uvedených citací je, věřím, dostatečně zřejmé, že Vladimír Sitta musí dále usilovat o to, aby byl obžaloby zcela zproštěn.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…