Vladimír Sitta bude konečně usvědčen

Průběžně přinášíme zprávy o stíhání pana Vladimíra Sitty, oznamovatele a jednoho z klíčových svědků v kauze Dopravního podniku hl. m. Prahy, který se odmítl podílet na tunelování a v roce 2009 upozornil protikorupční policii (a později Fond) na nekalosti v DPP. Policie „za odměnu“ pana Sittu již tři roky stíhá. Poté, kdy v minulém roce vypovídal před ÚOKFK ve věci obvinění Iva Rittiga, Jana Janků, Petera Kmetě a spol. svoji snahu zvýšila a pouhý třetí pracovní den od podání uvedeného svědectví bylo trestní stíhání pana Sitty podstatně rozšířeno. O tom jsme již informovali. Nyní však policie zjistila něco mnohem závažnějšího – posuďte sami.

Pan Sitta byl v minulém týdnu obviněn z držení dětské pornografie! V jeho pracovním notebooku, který byl policií zabaven před více než třemi lety, se měla nyní najít dětská pornografie. Podívejme se na okolnosti případu. Vladimír Sitta je vinen z toho, že v roce 2006 poslal e-mailem i fotografii „vyobrazující mladou Asiatku lízající zmrzlinu ve tvaru mužského přirození“. Dále měly být v notebooku nalezeny i další „zájmové fotografie“, které však podrobněji popsány nejsou a pro které zatím trestní stíhání zahájeno nebylo. Více informací nemáme, neboť zatím nám nebylo umožněno nahlédnout do spisu. Policie ČR, zejména útvar ÚOKFK, měla notebook k dispozici od 16.12.2011 a za celou dobu v notebooku žádnou pornografii nenalezla. K nalezení fotografií došlo náhodou jinou složkou policie až po třech letech, ve chvíli, kdy se Vladimír Sitta stal klíčovým svědkem ve výše uvedeném trestním stíhání. Větší klišé si lze těžko představit. Připomeňme ještě, že právě Vladimír Sitta od roku 2009 opakovaně žádal policii, aby ve společnosti NEOGRAPH, a.s. zajistila všechny důkazy (listiny i počítače) týkající se trestné činnosti v DPP a dne 16.12.2011, kdy byla společnost NEOGRAPH, a.s. násilně převzata, sám volal policii ÚOKFK a ÚOOZ, aby přijeli a zajistili důkazy, zejména jeho notebook a server společnosti. Těžko tak uvěřit tomu, že by si předtím obstarával přes svou pracovní (nezastřenou) e-mailovou adresu dětskou pornografii a ukládal ji do pracovního PC.

S obdobným trikem policie jsem se nedávno (2013) již setkal. Kolega advokát obhajoval klienta, u něhož se po 20 měsících bezvýsledného stíhání opět náhodně našlo mezi věcmi z domovní prohlídky (týkající se úplně jiné trestní činnosti) jedno CD s dětskou pornografií. Na základě toho byla i podána obžaloba. Soudce těmto smyšlenkám naštěstí neuvěřil a vydal zprošťující rozsudek, neboť si všiml, že výrobní číslo předmětného CD nebylo vůbec zapsáno v protokolu o domovní prohlídce.

Víme, zejména z případu Karla Randáka, že Ministerstvo spravedlnosti poté, kdy vyplatí náhradu za neoprávněné trestní stíhání, má snahu chránit chybující policisty a namísto toho, aby po nich náhradu škody vyžadovalo, nechá tuto škodu zaplatit daňové poplatníky. Nicméně tento případ by si zasloužil, bude-li trestní stíhání zastaveno, aby jeho náklady hradil policejní orgán.

Podobné články

18. června 2012

Potřebujeme změnu volebního systému

Již delší dobu se kromě korupce zabývám také tím, jak znovunastolit faktickou demokracii v našem společenském uspořádání. Jsem přesvědčen, že pro tuto vizi je nutnou podmínkou zásadní změna stávajícího volebního systému včetně změny ústavy…

7. ledna 2013

Zlojedská amnestie na Nový rok

Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru…

21. října 2013

Koho budu volit

Hodně lidí se mě ptá, jak hodnotím předvolební peloton stran a hnutí a koho budu volit. Mnozí lidé jsou toho názoru, že není moc z čeho vybírat. Jsem přesvědčen, že v budoucnu budeme moci vybírat kvalitnější kandidátky, sestavené na…

6. ledna 2014

Tříkrálová glosa o trojkoaliční šanci

Před koncem minulého roku se politici vznikající trojkoalice nechali slyšet, že jsou pro výraznou změnu volebního systému, a to směrem k posílení většinových prvků. Pokud svůj záměr naplní, budeme příště volit do Sněmovny po novu. K urnám…

5. ledna 2015

PF 2015: Více hlasů, více spokojenosti

Osm přátel z různých zemí vybírá restauraci pro poslední společný oběd roku 2014. Nemohou se dohodnout. Španěl navrhuje, aby hlasovali. Francouzka se před pár dny dozvěděla o novém způsobu volby nazvaném Demokracie 2.1 a napadá ji, že by…

4. ledna 2016

S Demokracií 2.1 proti korupci

Rok 2015 ukázal, jak široké a univerzální využití má hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). D21 aplikujeme ve firmách i ve školách. Vůbec největší počet hlasování jsme však provedli ve městech, a to v České republice i v zahraničí. Díky…