10. srpna 2016
|

Utajovaná blesková reorganizace policie

Nadační fond proti korupci na základě získaných poznatků vypracoval a dnes zveřejnil elaborát, který se podrobně věnuje bleskové reorganizaci Policie České republiky. Text je určen široké veřejnosti.

Celý proces reorganizace policejních útvarů, ke které došlo od 1. srpna 2016, provází celá řada podezřelých okolností. Ať už se jedná o její načasování, kdy byla ještě v květnu 2016 představena Koncepce policie ČR do roku 2020, která počítala se zachováním obou útvarů (Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality). Či naprosto tristní a odlišný způsob komunikace s řediteli zmíněných útvarů, i vůči státním zástupcům a odborné veřejnosti. Rovněž bude s největší pravděpodobností docházet i k únikům informací z vyšetřování a následnému ohrožení vyšetřování.

Zveřejněných materiál se věnuje podrobně zejména těmto podezřelým okolnostem. Zmíněna je i skutečnost, že policejní prezident vstupoval do funkce s koncepcí, ve které odmítal rozsáhlé reorganizace policie. Jsou zde však také prezentovány i názory vybraných expertů a chronologie celého procesu reorganizace.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislou iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Příloha: Elaborát Utajovaná blesková reorganizace policie – formát pdf

Kontakty: Janusz Konieczny, analytik NFPK, tel.: 604 270 132, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.